PDA

View Full Version : Các nguồn vốn vaywapa
04-22-2009, 09:52 PM
:-cĐối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nguồn vốn vay nào phổ biến nhất ,vì sao? Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay từ nguồn đó ?