PDA

View Full Version : Dự báo Gold, GBP và Oil của VinaTrading ngày 11/08maruco
08-11-2009, 03:39 PM
GOLD
Mua Vào (Buy limit) @ 945.00
Mục Tiêu (Target) @ 960.00
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 940.00
GBP/USD
Mua Vào (Buy limit) @ 1.6500
Mục Tiêu (Target) @ 1.6650
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 1.6450
Brent Crude Oil
Mua Vào (Buy limit) @ 73.00
Mục Tiêu (Target) @ 74.50
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 72.50
Theo: http://www.VinaTrading.com

anhlinh123
08-11-2009, 10:46 PM
Phản hồi: Dự báo Gold, GBP và Oil của VinaTrading ngày 11/08

giá vàng đã tăng nhẹ ................. giá hiện tại : 947.70$

iwinonline365
08-12-2009, 06:41 AM
Phản hồi: Dự báo Gold, GBP và Oil của VinaTrading ngày 11/08

hôm nay vàng ko biến động nhiều, đóng lệnh mua vào $945 tại giá bây h là 946.60, lời $1.6