PDA

View Full Version : Chiến lược giao dịch vàng và ngoại tệ!!!encomvn
08-26-2009, 05:50 PM
Chiến lược ngày 26/08/2009

http://i196.photobucket.com/albums/aa211/nguyenhongquan87/Phan%20tich%20thi%20truong%20vang%20va%20ngoai%20t e/chienluocvangngay2608.gif

Sell 952-953 take 938 - 939 target 933 (có thể chốt ở 945)
stop loss 957