PDA

View Full Version : giúp mình tìm hiểu về thị trường tài chính



xuanninh164
09-21-2009, 07:46 PM
có bạn nào giúp mình tìm hiểu về thị trường tài chính VN,và mức độ phát triền của thị trường tài chính VN hiện nay, thị trường tài chính của quốc gia nào là phát triển nhất? thị trường mở có ảnh hưởng ji tới ko?
Bạn nào biết share cho minh với nha,sách hay địa chỉ web liên quan. mình sắp có buổi thuyết trình về đề tài này mà không bít kiếm tài liệu ở đâu :>:>\:D/