PDA

View Full Version : chính sách tài chính va chính sách tiền tệ 2008-2009nhadian
10-05-2009, 04:17 AM
Ngân đang làm tiểu luận về chính sách tài chính và chính sách tiền tệ năm 2008 và 2009,phân tích nhận định đánh giá tình hình kinh tế trong các năm qua. những chính sách đó được nhà nước tiến hành như thế nào?
Giúp Ngân với nha. thanks
Liên lạc với Ngân địa chỉ này nha.
Email: pkngan296@yahoo.com DT:0933142104