PDA

View Full Version : Quỹ tiền tệ quốc tế IMFvivaclinic
10-09-2009, 06:58 AM
Phản hồi: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF

cho mình hỏi Việt Nam co vị trí ji trong IMF? thank

namtv91
10-10-2009, 09:51 PM
Phản hồi: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF

cho em hỏi tại sao IMF bắt các nước phải tự do hóa tài khoản vãng lai khi gia nhập WTO, mọi người giúp em với

sangdv
09-30-2016, 05:00 AM
Các nguyên tắc hoạt động của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF? Các bạn giúp mình nhé! Thanks#:-S