PDA

View Full Version : bai tap tai chinh doanh nghiepsaogacon89
10-18-2009, 06:59 PM
cac ban jup minh giai bai tap nay nhe'.thanks nhieu` nha.
Bạn đang sở hữu 100.000$ cổ phần của công ty A.vào cuối năm thứ 1 bạn nhận đc cổ tức là 2$ một cổ phần. vào cuối năm thứ 2 bạn nhận được 4$ một cổ phần. vào cuối năm thứ 3 bạn bán lại cổ phần với giá 50$ một cổ phần. chỉ có thu nhập cổ tức thông thường là bị đánh thuế 28%. thuế đc trả tại thời điểm cổ tức đc nhận. tỷ suất sinh lợi yêu cầu là 15%. hỏi bạn đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần thường của công ty này?