PDA

View Full Version : chức năng của tài chính



linhnguyen
10-25-2009, 10:02 PM
các bạn giúp mình với mình đang bó tay với câu hỏi này mong các bạn giúp đỡ
hãy giải thich chức năng: tài chính là công cụ quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế? cho ví dụ cụ thể
cảm ơn các bạn rất nhiều

demchauau1
10-26-2009, 03:39 AM
Phản hồi: chức năng của tài chính

cậu tìm hiểu về gói kích cầu thứ 1 của chính phủ chưa? hỗ trợ lãi suất 4% ấy!