PDA

View Full Version : tỷ suất vốn hoáthoinay
10-29-2009, 05:50 AM
cho mình hỏi "tỷ suất vốn hoá" để tính giá trị doanh nghiệp trong công thức này được tính như thế nào vậy?
V = P/i
P là lợi nhuận sau thuế bình quân hàng năm dự tính thu được, i là tỷ suất vốn hoá.
mong trả lời.cảm ơn mọi người

deathnote
10-29-2009, 05:55 PM
Phản hồi: tỷ suất vốn hoá

cai nay ban nen xem lai giao trinh de sau hơn