PDA

View Full Version : tra loi mon tai chinh tien teseotn
09-25-2009, 10:57 PM
Cac ban oi giup minh voi , minh dang hoc mon tai chinh tien te, co 2 cau hoi minh ko biet tra loi.
Cau 1:phan tich dac diem cua che do luu thong tien giay cua cac quoc gia hien nay.Che do luu thong tien giay nay co uu diem va han che gi so voi che do tien te truoc kia.
Cau 2:Cho biet 1 vai net ve che do lich su tien te cua viet nam, dac biet nam 1945 den nay
Giup minh nhe.cam o nhieu, minh dang rat rat rat can , gap lam, gap lam

ducquan1008
10-08-2009, 05:32 AM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

Minh chia se 1 it kien thuc nhe,
CAU 1:
Sau 1 thoi gian, hinh thuc tien bang hang hoa - tien te va hinh thuc tien bang kim loai nhuong cho cho thoi dai tien giay. Vi trong thien nhien kim loai chi co han, nhat la vang, trong khi do san xuat va nhu cau tro doi ngay cang phat trien manh me, nen tien giay xuat hien de dap ung nhu cau luu thong trao doi hang hoa. Luc dau nhung to giay bac ngan hang la nhung dau hieu dai dien cho vang dang le phai co trong luu thong. Nhung giay bac ngan hang do duoc tu do chuyen doi ra vang theo nha nuoc qui dinh. Ve sau do ngan hang phat hanh ra nhieu giay bac hon so voi so vang du tru, lam cho no khong con duoc tu do chuyen doi ra vang . Viec su dung tien giay da tro nen pho bien do tinh thuan tien cua no trong viec lam phuong tien trao doi hang hoa la:
- De mang theo de lam phuong tien trao doi hang hoa, de thanh toan no
- Thuan tien khi thuc hien cac chuc nang phuong tien du tru cua cai duoi hinh thuc gia tri
- Bang cach thay doi cac con so tren mat dong tien, mot luong gia tri lon hay nho duoc bieu hien
- Bang che do doc quyen phat hanh giay bac voi nhung qui dinh nghiem ngat cua chinh phu, tien giay co the giu duoc gia tri cua no
CAU 2: Cac che do luu thong tien te o Viet Nam: co 7 thoi ky
1. Thoi ky phong kien: thoi nha Tran luu hanh tien duc bang dong, day la tien duoc duc dau tien o VN
Doi nha Ho (1400-1407), Ho Quy Ly ban hanh tien giay nam 1396, nhung chinh sach tien giay nay da hoan toan that bai. Nam 1429, ngay nam thu 2 sau khi len ngoi, Le Thai To da cho duc tien dong tro lai, nhan dan quay tro lai su dung tien dong
2. Thoi ky thuc dan Phap xam luoc (den 8/1945)
Thoi ky thuoc Phap: tu 1858-1875 khi chua co ngan hang Dong Duong thi tren dat Viet tieu dong thoi nhieu loai tien khac nhau: tien Franc cua Phap, tien Mexico, tien Trung Quoc
Ngan hang Dong Duong thanh lap nam 1875 va Phap phat hanh tien Dong Duong, duc bang bac va giay bac ngan hang. Den nam 1880, tien Dong Duong mang ban vi vang, tieu song song voi dong Franc va cac loai tien dong, tien kem cu. Tu 1880 - 1930, tien giay Dong Duong ra doi va mang ban vi bac, tu 1930 - 1936, dong tien nay mang ban vi vang. Tu 1936-1954, che do ban vi vang sup do va dong Dong Duong neo gia tri vao dong Franc.
Dong Dong Duong bi chinh phu VNDCCH cam luu hanh tren toan coi VN tu thang 4/1948 nhung den nam 1954 moi thuc hien duoc
3. Thoi ky cach mang dan toc dan chu (9/1945 - 4/1975)
Ngay 1/12/1945, dong tien tai chinh voi chat lieu nhom dau tien loai hai hao cua ta duoc phat hanh, nhay 21/1/1946, phat hanh dong tien nhom loai nam hao, ngay 31/1/1946, phat hanh tien giay goi la giay bac VN dau tien o mien Trung, ngay 13/8/1946, phat hanh iay bac tren toan mien Bac. Den nam 1951, thanh lap Ngan hang quoc gia VN, chinh thuc phat hanh dong tien giay mang ten "ngan hang quoc gia VN" thay dong tien Tai chinh. Mot cuoc doi tien dien ra dai den 20 thang, 10 dong tai chinh an 1 dong tien NHQG. thang 2/1959, chinh phu doi tien lan thu 2 voi ti le 1 dong NHQG moi an 1000 dong NHQG cu. Den thang 10/1961, dong tien NHQG VN o mien Bac doi ten thanh dong tien Ngan hanh Nha nuoc Viet nam voi cung mot menh gia de tranh trung ten voi dong tien NHQG o mien Nam cua chinh quyen nguy quyen Sai gon
4. Thoi ky thong nhat To quoc tu sau 4/1975-1978
chinh phu thong nhat tien te trong ca nuoc, phat hanh cac loai tien moi cua nuoc CHXHCN VN, thu hoi cac loai tien cu o ca 2 mien Nam - Bac vao 1978
5. Thoi ky tu nam 1979-1985
ngay sau dot doi tien nam 1978, do nen kinh te noi chung con o trinh do ngheo nan lac hau, lai do nhung sai lam trong cai tao cac thanh phan kinh te - nhat la cai tao gioi cong thuong nghiep mien Nam de ap dung co che bao cap giong nhu o mien Bac tren ca nuoc nen lam phat da lien tuc gia tang.
Ngay 14/9/1985, Nha nuoc cong bo doi tien lan thu tu theo ti le 10d tien NHNN cu an 1d tien NHNN moi. Tuy nhien le ra truoc khi lam cuoc cach mang ve tien thi Chinh phu phai lam cuoc cach mang ve gia va luong, nhung ta da lam theo quy trinh nhuoc: Tien - Luong - Gia. Hau qua la ngay sau khi doi tien , tinh trang lam phat tiep tuc gia tang hon bao gio het
6. Thoi ky tu 1986 - 2003
Nam 1986, ti le lam phat la 774%, co che tap trung quan lieu bao cap keo dai qua lau da tro thanh vat can va la nguyen nhan lam tri tre nen kinh te dat nuoc
Thang 5/1990, hai phap lenh ngan hang ra doi chuyen co che hoat dong cua NHVN thanh 2 cap: NHTW va NHTM
7. Tu 2003- nay
Nhung nam gan day, VN cho ra doi tien kim loai co menh gia nho ket hop voi iec in tien moi, doi chat lieu in tu cottn sang polymer. Hau het cac he thong NH da noi mang thong suot tu Tw den cac chi nhanh khu vuc va co so. Mo ra nhieu hinh thuc thanh toan thuan tien nhu may rut tien tu dong ATM... Toc do thanh toan tang manh. Toan nen kinh te da cham dut nan khan hiem phuong tien thanh toan trong khi giu duo c suc mua cua VND ngay cang on dinh. Nho phat trien cac cong cu va hinh thuc thanh toan nen ty le tien mat chiem co cau cua tong phuong tien thanh toan da giam dan

ducquan1008
03-05-2010, 06:06 PM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

Sau 1 thoi gian, hinh thuc tien bang hang hoa - tien te va hinh thuc tien bang kim loai nhuong cho cho thoi dai tien giay. Vi trong thien nhien kim loai chi co han, nhat la vang, trong khi do san xuat va nhu cau tro doi ngay cang phat trien manh me, nen tien giay xuat hien de dap ung nhu cau luu thong trao doi hang hoa. Luc dau nhung to giay bac ngan hang la nhung dau hieu dai dien cho vang dang le phai co trong luu thong. Nhung giay bac ngan hang do duoc tu do chuyen doi ra vang theo nha nuoc qui dinh. Ve sau do ngan hang phat hanh ra nhieu giay bac hon so voi so vang du tru, lam cho no khong con duoc tu do chuyen doi ra vang . Viec su dung tien giay da tro nen pho bien do tinh thuan tien cua no trong viec lam phuong tien trao doi hang hoa la:
- De mang theo de lam phuong tien trao doi hang hoa, de thanh toan no
- Thuan tien khi thuc hien cac chuc nang phuong tien du tru cua cai duoi hinh thuc gia tri
- Bang cach thay doi cac con so tren mat dong tien, mot luong gia tri lon hay nho duoc bieu hien
- Bang che do doc quyen phat hanh giay bac voi nhung qui dinh nghiem ngat cua chinh phu, tien giay co the giu duoc gia tri cua no

ducquan1008
03-19-2010, 02:28 AM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

toi thay cac bai viet deu hay

kientao2016
04-21-2010, 06:16 AM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

bài viết phân tích tốt !!! thanksyou

blogthanhlap
04-21-2010, 10:06 PM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

Cho Lơi hỏi cau này với? nếu ai biết thì làm ơn giúp mình với nha.
1. Tiền không phải là nơi cất giữ tốt nhất nhưng tại sao người ta vẫn thích giữ tiền?
2.trong các chức năng của tiền tệ, chức năng nào phản ánh rõ nhất bản chất của nó? vì sao?

blogthanhlap
04-21-2010, 11:19 PM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

Bài viết toàn không dấu đọc mệt quá hà ^^

luongxuantruong
04-22-2010, 04:35 PM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

mình có ý kiến về:
ưu điểm của tiền giấy:
-gọn nhẹ dễ vận chuyện dễ mang theo làm thanh toán chi phi phat hanh in an rẻ và an toàn
- dễ cho việc thực hiện tích trữ
-dễ dàng hình thành kết cấu mệnh giá lớn nhỏ khác nhau
nhược điểm của tiền giấy :
-lượng tioeenf giấy trong lưu thông như thế nào cho đủ ,tránh đươc lạm phát là cả một nghệ thuật
-chi phí quản lý và lưu thông tiền giấy khá tốn kém vì những đất nước sử dụng một loại tiền giấy khác nhau


hix biết răng nói rứa có gì bỏ qua nha

luongxuantruong
04-27-2010, 09:01 PM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

co ai co bai tap mon tai chinh tien te ko?

dients
09-30-2016, 04:51 AM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

Trả lời giúp mình nhé:
-bản chất của thị trường tài chính?
-sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu?

dients
09-30-2016, 04:51 AM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

Trả lời giúp mình nhé:
-bản chất của thị trường tài chính?
-sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu? Theo mình thì ban chat của thị trường tài chính là sự luân chuyển vốn từ người có vốn nhàn rỗi tới những người thiếu vốn
So sánh trái phiếu và cổ phiếu:
Mức độ ưu tiên trả
Mức độ ưu tiên trả của cổ phiếu thấp hơn trái phiếu
Trái phiếu Là chứng chỉ ghi nợ còn Cổ phiếu Là chứng chỉ góp vốn.
Người sở hữu: Trái phiếu Người sở hữu là chủ nợ còn Cổ phiếu
Người sở hữu là thành viên của công ty cổ phần.

Tổ chức phát hành: Trái phiếu Công ty TNHH, Nhà nước, UBND, Cty CP có quyền phát hành. Cổ phiếu Cty CP phát hành
Mức độ rủi ro : Trái phiếu có mức độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu
Thời hạn: Trái phiếu có thời hạn. Cổ phiếu Không có không có thời hạn
Hình thức chuyển đổi: Trái phiếu có thể chuyển thành cổ phiếu. Cổ phiếu không thể chuyển đổi thành trái phiếu.
Vấn đề vốn: Trái phiếu không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành Cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ của Cty CP sau khi đăng kí với cơ quan có thẩm quyền.

quangcaodienlanh
09-30-2016, 04:51 AM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

bai viet hay, nói chung đánh giá tốt về tài chính tiền tệ

quangcaodienlanh
09-30-2016, 04:51 AM
Phản hồi: tra loi mon tai chinh tien te

các bạn trong diễn đàn trả lời giúp mình câu này với!
phân tích sự tồn tại và phát triển của tín dụng? cho ví dụ cụ thể?