PDA

View Full Version : Hãy hanh chân đăng ký vào cuộc thì tài Rally Tradeakakavn
01-30-2013, 02:40 AM
Chào các Trader thân mến,
Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc đăng ký vào cuộc thì xin đên ngày 01.02.2013 thôi. Mời các bạn vào đăng ký vào cuộc thì chanh tài và phần thưởng. Đăng ký ở đây http://www.ifcmarkets.com/vi/contests/rally-trade

IFCMarkets.com

baongan
03-05-2013, 02:41 AM
Phản hồi: Hãy hanh chân đăng ký vào cuộc thì tài Rally Trade

Cái này là thi cái gì vậy hả bạn?