PDA

View Full Version : IFCMarket mời các bạn theo dõi phân tích kỹ thuât của công tyblackcatcn
07-13-2013, 01:51 AM
Chào các bạn tham gia thi trường ngoại hối,
Chúng tôi hàng ngày đưa tin phân tích kỹ thuật cho các cặp ngoại tệ. Mời các bạn theo dõi để có thể kiếm lời trên thị trường ngoại hối. Các phân tích được dụa trên các phân tích của chuyên giá trader của công ty. Mời các bạn xem phân tích của cặp usdjpy hôm này ở http://www.ifcmarkets.com/vi/technical-analysis/usd-jpy/2013-07-12

IFCMarkets corp