PDA

View Full Version : Các bạn áp dụng phân tích kỹ thuật như nào?oneloveboy91
11-08-2013, 01:08 AM
Chào các Bạn trader.
Tôi muốn có một cái survey về cách áp dụng phân tích kỹ thuật của các Bạn. Thông thường khi giao dịch thi các Bạn nhận quyết định mở vị trí theo quy luật nào, theo indicator, thời gian trong ngày, xích đạo mặt trăng? Mong các Bạn hồi âm lại bài này, để chúng tôi có thể phân tích và có thể viết ra một hướng dẫn phân tích kỹ thuật thật hiệu quả.

IFCmarkets.com