PDA

View Full Version : Mời các Bạn tham gia vào cuộc hội thảogahech93
11-16-2013, 12:05 AM
Chào các Bạn.
Mời các Bạn vào tham gia hội thảo vào ngày 21.11.2013 cho những người mới lam quen với forex. Để đăng ký, hãy vào http://www.ifcmarkets.com/vi/emailvi .

Trân trong,
Hoang Long.