PDA

View Full Version : Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngàydanlongthanh
03-05-2013, 04:45 PM
data/attachments/7/7010-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpg

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 05/3/2013


Mức hỗ trợ: 1570.0 1560.00 1555.00 1547.00 1540.00

Mức kháng cự: 1583.00 1590.00 1595.00 1602.00 1610.00

Xu hướng:

Bán quanh 1578 Mục tiêu 1570 Dừng lỗ trên 1582

Mua quanh 1570 Mục tiêu 1578 - 1582 Dừng lỗ dưới 1566Theo: www.tuvanvang.com​

sammanh
03-25-2013, 09:49 PM
Phản hồi: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 05/3/2013data/attachments/7/7038-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpgNhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 25/3/2013Mức hỗ trợ: 1610.00 1600.00 1590.00 1585.00 1575.00

Mức kháng cự: 1618.00 1625.00 1635.00 1640.00 1650.00

Xu hướng:


Bán quanh 1612 Muc tiêu 1602 Dừng lỗ trên 1616

Mua quanh 1600 Mục tiêu 1612 Dừng lỗ dưới 1596KẾ HOẠCH GIAO DỊCH FOREX AND GOLD


Điều 1: Phải phân tích kỹ trước khi vào lệnh
Điều 2: Khi có chiến lược cụ thể gồm 3 điểm mới vào lệnh
Điều 3: Tuân thủ chiến lược. Đúng chốt lời- Sai cắt lỗ. Không lướt sóng ngược.
Điều 4: Khi khó phân tích, không có chiến lược phải đứng ngoài thị trường.
Điều 5: Giao dịch chủ yếu theo ngày.
Điều 6: Đặt cắt lỗ không được quá 50% mục tiêu lợi nhuận hướng tới .
Điều 7: Một ngày không quá ba lệnh, các lệnh khối lượng thấp dần. Khối lượng ban đầu tùy thuộc vào balance.
Điều 8: Khi lợi nhuận tăng lên trên 100% margin ban đầu phải rút ra số tiền lời. Khi số tiền âm 50% margin ban đầu thì nghỉ giao dịch 1-2 ngày.
Điều 9 : Kiểm soát…!

sownlee
03-28-2013, 04:36 PM
Phản hồi: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 05/3/2013data/attachments/7/7046-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpg
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 28/3/2013Mức hỗ trơi: 1590.00 1585.00 1575.00 1565.00 1555.00

Mức kháng cự: 1600.00 1607.00 1615.00 1620.00 1625.00

Xu hướng:

Bán quanh 1608 Dừng lỗ trên 1612 Mục tiêu 1600 - 1596

Theo: www.tuvanvang.com​

linhnguyen
04-09-2013, 09:43 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngàydata/attachments/7/7088-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpg


Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 09/4/2013

Mức hỗ trợ: 1573.00 1565.00 1555.00 1549.00 1540.00

Mức kháng cự: 1580.00 1590.00 1600.00 1605.00 1615.00

Xu hướng:

Canh bán quanh 1578 Dừng lỗ trên 1583 Mục tiêu 1570 - 1567

NDT Tuân thủ dừng lỗ
__________________

linhnguyen
04-09-2013, 09:44 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngàyView attachment 68297


Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 09/4/2013

Mức hỗ trợ: 1573.00 1565.00 1555.00 1549.00 1540.00

Mức kháng cự: 1580.00 1590.00 1600.00 1605.00 1615.00

Xu hướng:

Canh bán quanh 1578 Dừng lỗ trên 1583 Mục tiêu 1570 - 1567

NDT Tuân thủ dừng lỗ
__________________


www.tuvanvang.com​

linhnguyen
04-10-2013, 09:36 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngàydata/attachments/7/7090-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpg


Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/4/2013

Mức hỗ trợ: 1580.00 1576.00 1567.00 1563.00 1555.00

Mức kháng cự: 1590.00 1600.100 1605.10 1615.00 1620.00

Xu hướng:

Bán quanh 1588 Dừng lỗ trên 1592 Mục tiêu 1570 - 1576

Mua quanh 1576 Mục tiêu 1588 Dừng lỗ dưới 1572


www.tuvanvang.com​

honglinh
04-11-2013, 10:00 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngàydata/attachments/7/7095-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpgNhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/4/2013

Mức hỗ trợ: 1555.00 1550.00 1540.00 1533.00 1525.00

Mức kháng cưu: 1563.00 1567.00 1576.00 1580.00 1590.00Xu hướng :

Bán quanh 1563 Mục tiêu 1554 Dừng lỗ trên 1567

Mua quanh 1552 Mục tiêu 1567 Dừng lỗ dưới 1548


www.Tuvanvang.com​

nguyenanhthuoc
04-12-2013, 04:40 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngàydata/attachments/7/7096-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpgNhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/4/2013

Mức hỗ trợ: 1555.00 1550.00 1540.00 1533.00 1525.00

Mức kháng cự: 1563.00 1567.00 1576.00 1580.00 1590.00Xu hướng:

Bán quanh 1563 Mục tiêu 1553 Dừng lỗ trên 1567


www.tuvanvang.com​

nguyenanhthuoc
04-12-2013, 09:45 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày


Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 12/4/2013data/attachments/7/7097-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpgMức hỗ trợ: 1555.00 1550.00 1540.00 1533.00 1525.00

Mức kháng cự: 1567.00 1576.00 1580.00 1590.00 1600.00

Xu hướng:

Canh Bán quanh 1564 Dừng lỗ trên 1568 Mục tiêu 1554

www.tuvanvang.com

hungnt021849
04-16-2013, 09:53 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 16/4/2103
Mức hỗ trợ: 1320.00 1308.00 1300.00 1285.00 1260.00

Mức kháng cự: 1385.00 1400.00 1425.00 1440.00 1458.00

Xu hướng
Bán quanh 1378 Dừng lỗ trên 1382 Mục tiêu 1362 - 1354

www.tuvanvang.com

hải béo
04-18-2013, 11:04 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 18/4/2013Mức hỗ trợ: 1340.00 1320.00 1308.00 1300.00 1285.00

Mức kháng cự: 1390.00 1400.00 1425.00 1440.00 1458.00

Xu hướng:

Bán quanh 1392 Dừng lỗ trên 1396 Mục tiêu 1383 - 1363

www.tuvanvang.com

toiyeucota1992
06-03-2013, 09:36 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 03/6/2013

Mức hỗ trợ: 1388.00 1373.00 1360.00 1355.00 1340.00
Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00
Xu hướng:
Mua quanh 1387 Mục tiêu 1398 - 1412 Dừng lỗ dưới 1383

toiyeucota1992
06-04-2013, 04:19 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 04/6/2013Mức hỗ trợ: 388.00 1373.00 1360.00 1355.00 1340.00

Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00

Xu hướng:

Canh Bán quanh 1416 Mục tiêu 1408 Dừng lỗ trên 1420

vandung91
06-04-2013, 10:45 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 04/6/2013Mức hỗ trợ: 1400.00 1388.00 1373.00 1360.00 1355.00

Mức kháng cự: 1410.00 1419.00 1425.00 1440.00 1450.00

Xu hướng:

Mua quanh 1402 Mục tiêu 1412- 1418 Dừng lỗ dưới 1398

vandung91
06-07-2013, 10:01 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 07/6/2013data/attachments/7/7217-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpgMức hỗ trợ: 1410.00 1400.00 1388.00 1373.00 1360.00

Mức kháng cự: 1420.00 1440.00 1445.00 1450.00 1462.00Xu hướng:

Canh Mua quanh 1402 Dừng lỗ dưới 1398 Mục tiêu 1412 - 1420

vandung91
06-10-2013, 10:32 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/6/2012


Mức hỗ trợ: 1373.00 1366.00 1338.00 1321.00 1300.00
Mức kháng cự: 1400.00 1412.00 1425.00 1445.00 1460.00
Xu hướng:
Bán quanh 1382 Mục tiêu 1373 - 1366 Dừng lỗ trên 1386

10comblog
06-13-2013, 08:51 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 13/6/2013

Mức hỗ trợ: 1380.00 1373.00 1366.00 1363.00 1360.00

Mức kháng cự: 1395.00 1400.00 1414.00 1425.00 1437.00

Xu hướng:

Bán quanh 1392 Mục tiêu 1384 Dừng lỗ trên 1396

Mua quanh 1384 Mục tiêu 1400 Dừng lỗ dưới 1380

10comblog
06-14-2013, 09:03 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 14/6/2013

Mức hỗ trợ: 1380.00 1373.00 1366.00 1363.00 1360.00

Mức kháng cự: 1395.00 1400.00 1414.00 1425.00 1437.00

xu hướng:

Bán quanh 1386 Mục tiêu 1377 - 1366 Dừng lỗ trên 1390

baotritoanha
06-17-2013, 04:01 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/6/2013

http://www.tuvanvang.com/images/stories/logotuvanvang.jpg

Canh Bán quanh 1390 Mục tiêu 1384 Dừng lỗ trên 1394

baotritoanha
06-17-2013, 10:19 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/6/2013Mức hỗ trợ: 1373.00 1366.00 1338.00 1321.00 1300.00

Mức kháng cự: 1400.00 1412.00 1425.00 1445.00 1460.00

Xu hướng:

Canh bán quanh 1390 Mục tiêu 1384 - 1377 Dừng lỗ trên 1394

baotritoanha
06-18-2013, 09:52 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 18/6/2013Mức hỗ trợ: 1373.00 1365.00 1354.00 1338.00 1321.00

Mức kháng cự: 1390.00 1400.00 1412.00 1425.00 1445.00

Xu hướng:

Canh Bán quanh 1382 Dừng lỗ trên 1386 Mục tiêu 1373- 1366

thangttmobile
06-19-2013, 09:26 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 19/6/2013


Mức hỗ trợ: 1365.00 1354.00 1338.00 1321.00 1310.00

Mức kháng cự: 1373.00 1390.00 1400.00 1412.00 1425.00Xu hướng:

Bán quanh 1374 Mục tiêu 1360 -1354 Dừng lỗ trên 1378

thangttmobile
06-20-2013, 04:23 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 20/6/2013


Mức hỗ trợ: 1365.00 1354.00 1338.00 1321.00 1310.00

Mức kháng cự: 1373.00 1390.00 1400.00 1412.00 1425.00

Xu hướng:

Canh Mua quanh 1342 Mục tiêu 1354 Dừng lỗ dưới 1338

Bán 1354 Mục tiêu 1340 Dừng lỗ trên 1358

thangttmobile
06-20-2013, 09:32 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 20/6/2013Mức hỗ trợ: 1338.00 1321.00 1310.00 1300.00 1294.00

Mức kháng cự: 1354.00 1365.00 1373.00 1390.00 1400.00

Xu hướng:

Mua quanh 1325 Mục tiêu 1338 Dừng lỗ dưới 1320

Bán 1338 Dừng lỗ trên 1342 Mục tiêu 1321 - 1316

lynhmark
06-27-2013, 09:43 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 27/6/2013Mức hỗ trợ: 1225.00 1218.00 1210.000 1200.00 1185.00

Mức kháng cự: 1240.00 1252.00 1275.00 1290.00 1300.00

Xu hướng:

Bán quanh 1244 Dừng lỗ trên 1248 Mục tiêu 1230 - 1225

dunghoang
07-01-2013, 05:01 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 01/7/2013Bán quanh 1244 Dừng lỗ trên 1248 Mục tiêu 1232 1222

aaronmax
07-01-2013, 08:39 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 01/7/2013Mức hỗ trợ: 1225.00 1210.00 1200.00 1185.00 1165.00

Mức kháng cự: 1245.00 1252.00 1270.00 1275.00 1290.00

Xu hướng:

Xu hướng: Bán quanh 1246 Mục tiêu 1232 Dừng lỗ trêm 1250

aaronmax
07-03-2013, 08:41 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 07/3/2013Mức hỗ trợ: 1240.00 1233.00 1225.00 1210.00 1200.00

Mức kháng cự: 1248.00 1260.00 1270.00 1290.00 1300.00Xu hướng: Giảm đầu tăng cuối

Bán quanh 1246 Mục tiêu 1232 Dừng lỗ trên 1250

Mua quanh 1232 Dừng lỗ dưới 1228 Mục tiêu 1246 - 1252

hungcnx1989
07-04-2013, 08:46 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 04/7/2013Mức hỗ trợ: 1248.00 1240.00 1233.00 1225.00 1210.00

Mức kháng cự: 1260.00 1270.00 1290.00 1300.00 1310.00

Xu hướng:

Bán quanh 1256 Mục tiêu 1236 Dừng lỗ trên 1260

Mua quanh 1233 Mục tiêu 1256 - 1262 Dừng lỗ dưới 1228

hungcnx1989
07-09-2013, 08:43 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 09/7/2013Canh Bán quanh 1260 Dừng lỗ trên 1264 Mục tiêu 1238 Dừng lỗ trên 1264

hungcnx1989
07-10-2013, 08:29 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/7/2013Mức hỗ trợ: 1236.00 1228.00 1220.00 1208.00 1200.00

Mức kháng cự: 1260.00 1270.00 1290.00 1300.00 1308.00

Xu hướng: Giảm đầu tăng cuối

Bán quanh 1250 Mục tiêu 1238 Dừng lỗ trên 1254

Mua quanh 1238 Mục tiêu 1258 Dừng lỗ dưới 1234

tuananhkt
07-11-2013, 05:09 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 11/7/2013Bán quanh 1288 Mục tiêu 1276 Dừng lỗ trên 1292

tuananhkt
07-22-2013, 09:34 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 22/7/2013


Mức hỗ trợ: 1308.00 1302.00 1295.00 1285.00 1275.00

Mức kháng cự: 1321.00 1330.00 1338.00 1350.00 1360.00Xu hướng:Bán quanh 1322 Mục tiêu 1312 - 1308 Dừng lỗ trên 1326

taikhoans
07-23-2013, 08:39 PM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 23/7/2013Mức hỗ trợ: 1308.00 1302.00 1295.00 1285.00 1275.00

Mức kháng cự: 1321.00 1330.00 1338.00 1350.00 1360.00


Xu hướng :

Bán quanh 1338 Mục tiêu 1320 - 1326 Dừng lỗ trên 1242

taikhoans
08-20-2013, 09:19 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 20/8/2013Mức hỗ trợ: 1357.00 1345.00 1333.00 1325.00 1317.00

Mức kháng cự: 1370.00 1390.00 1400.00 1412.00 1420.00

Xu hướng:

Mua quanh 1348 Dừng lỗ dưới 1344 Mục tiêu 1370.

taikhoans
09-03-2013, 06:38 PM
Tăng ký quỹ Tăng lợi Nhuận Bonus 50%


data/attachments/7/7781-afadf17429b7d017e35199ad5fc90740.jpg

thach1990
09-03-2013, 09:27 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 03/9/2013Mức hỗ trợ: 1390.00 1384.00 1375.00 1368.00 1358.00

Mức kháng cự: 1405.00 1413.00 1418.00 1423.00 1430.00

Xu hướng:

Canh Mua 1385 Mục tiêu 1400 Dừng lỗ dưới 1380

davidcusagi
09-03-2013, 10:45 PM
Khủng hoảng đồng Rupi ảnh hưởng tới tương lai giá vàng?

Tỷ lệ ngoại hối đồng rupi hồi phục nhẹ xuống còn Rs.65.705 sau khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ bán đồng dollar từ kho dự trữ để nhập khẩu dầu. Vào hôm thứ 5, có nhiều thông tin khẳng định rằng những gì xảy ra tại Ấn Độ sẽ liên quan tới giá vàng trong tương lai.

Có thể thấy, Ấn Độ là quốc gia có thâm hụt tài khoản vãng lai lớn thứ 3 thế giới với gần 90 tỷ USD. Với việc dòng vốn ngoại ồ ạt tháo chạy, dự đoán đồng rupi sẽ còn rơi tiếp và thâm hụt tài khoản vãng lai tiếp tục phình to. Bản tin Reuters cho hay Ấn Độ đang nắm giữ 31,000 tấn vàng sẵn có trong kho. Nếu tính mức giá $1,400, kho dự trữ này có giá trị vào khoảng $1,395,310,000,000. Nếu chính phủ có thể tiếp cận một phần nào đó thông qua các ngân hàng, họ có thể chống đỡ cho tới khi nào các khoản vay đủ sức bù lấp lượng thâm hụt nói trên.

Đầu tiên, các ngân hàng có thể mua vàng từ người bán, sau đó cung cấp cho ngành công nghiệp vàng thay vì nhập khẩu. Câu chuyện này khó có thể trở thành hiện thực bởi vì những người bán như thế này thường bán thẳng cho ngành công nghiệp.Việc các ngân hàng trả giá cao hơn các hãng chế tác cũng là một yếu tố khuyến khích, tuy nhiên, khối lượng sẽ ít hơn nhiều so với nhu cầu của ngành công nghiệp. Do đó, nhu cầu nhập khẩu vẫn sẽ ở mức cao. Năm ngoái, Ấn Độ đã nhập khoảng 860 tấn vàng, tương đương $35,943,700,000.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Anand Sharma đã đề nghị ngân hàng trung ương nên xem xét khả năng tiền tệ hóa vàng và phát hành trái phiếu đối với số vàng mà khối tư nhân đang nắm giữ. Điều này có thể sẽ thành công nếu thực hiện và vàng sẽ nằm dưới sự kiểm soát của các ngân hàng trung ương và chính phủ- những người sẽ giữ nó cho đến khi nào họ cần, đơn giản chỉ bằng việc kéo dài tuổi thọ của trái phiếu nếu cần.

Tịch thu là những gì nhiều người đang suy nghĩ. Như Shakespeare đã nói: “Hoa hồng dù có mang tên khác đi chăng nữa thì hương của chúng vẫn ngọt ngào”. Lệnh cấm sở hữu vàng rất khó xảy ra tại Ấn Độ bởi vì chính sách này rồi sẽ thất bại và khiến chủ sở hữu vàng chống lại chính phủ. Tuy nhiên, việc tiền tệ hóa vàng có thể sẽ phù hợp với hệ thống đa tiền tệ trong thời gian tới, khi mà đồng Nhân dân Tệ tham gia vào cuộc cạnh tranh mang tên đồng tiền dự trữ. Đây là con đường phía trước dành cho nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ và các quốc gia thành viên châu Âu. Đây cũng chính là hoạt động gia cố hệ thống tại chỗ nhằm chống lại những áp lực tiền tệ trong tương lai.

Dự đoán những người chủ sở hữu vàng tại Ấn Độ sẽ không tự nguyện tham gia hệ thống, chính phủ buộc phải thực hiện một số hình thức giao vàng bắt buộc. Vậy cụm từ “tịch thu” mà chúng ta dùng hoàn toàn chính xác? Ấn Độ đã làm điều này trước năm 1991 khi vàng của ngân hàng trung ương được sử dụng để đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế nhằm kiểm soát khủng hoảng cán cân thanh toán. Sau đó, Ấn Độ đã chuyển 67 tấn vàng sang châu Âu làm tài sản thế chấp cho một khoản vay để tránh vỡ nợ.

www.amcenter.vn tổng hợp

davidcusagi
09-04-2013, 05:59 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 04/9/2013Mức hỗ trợ: 1390.00 1384.00 1375.00 1368.00 1358.00

Mức kháng cự: 1405.00 1413.00 1418.00 1423.00 1430.00

Xu hướng:

Canh bán 1416 Mục tiêu 1406 Dừng lỗ trên 1420

Mua quanh 1392 Dừng lỗ dưới 1388 Mục tiêu 1416

lodovo
09-06-2013, 04:30 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 06/9/2013Canh Mua quanh 1366 Dừng lỗ dưới 1362 Mục tiêu 1378 - 1392

lodovo
09-06-2013, 09:40 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 06/9/2013Mức hỗ trợ: 1368.00 1358.00 1352.00 1346.00 1335.00

Mức kháng cự: 1373.00 1380.00 1390.00 1400.00 1415.00

Xu hướng:

Bán quanh 1374 - 1376 Dừng lỗ trên 1380 Mục tiêu 1356

Mua quanh 1356 Dừng lỗ dưới 1352 Mục tiêu 1378 - 1388

lodovo
09-09-2013, 04:55 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 09/9/2013Bán quanh 1392 Dừng lỗ trên 1396 Mục tiêu 1382

nhatlinhit88
09-09-2013, 08:27 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 09/9/2013Mức hỗ trợ: 1380.00 1373.00 1368.00 1358.00 1346.00

Mức kháng cự: 1400.00 1415.00 1423.00 1430.00 1440.00

Xu hướng:

Bán quanh 1388 Mục tiêu 1380 Dừng lỗ trên 1392

Mua quanh 1380 Dừng lỗ dưới 1375 Mục tiêu 1390 -1400 Xa hơn 1420

nhatlinhit88
09-10-2013, 09:35 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/9/2013Mức hỗ trợ: 1380.00 1373.00 1368.00 1358.00 1346.00

Mức kháng cự: 1393.00 1400.00 1415.00 1423.00 1430.00

Xu hướng

Canh Mua quanh 1372 Dừng lỗ dưới 1368 Mục tiêu 1382 - 1398

crawlers1214
09-11-2013, 09:24 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/9/2013Mức hỗ trợ: 1358.00 1346.00 1340.00 1333.00 1320.00

Mức kháng cự: 1368.00 1373.00 1380.00 1393.00 1400.00Xu hướng:

Mua quanh 1358 Dừng lỗ dưới 1354 Mục tiêu 1376 - 1382

crawlers1214
09-12-2013, 09:19 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 12/9/2013Mức hỗ trợ: 1358.00 1352.00 1346.00 1340.00 1333.00

Mức kháng cự: 1368.00 1373.00 1380.00 1393.00 1400.00

Xu hướng:

Mua quanh 1342 Mục tiêu 1352 Dừng lỗ dưới 1338 (Lướt sóng)

Bán quanh 1352 Dừng lỗ trên 1356 Mục tiêu 1338

crawlers1214
09-13-2013, 09:45 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 03/9/2013Mức hỗ trợ: 1305.00 1298.00 1287.00 1282.00 1273.00

Mức kháng cự: 1319.00 1325.00 1333.00 1346.00 1352.00Xu hướng :

Bán quanh 1324 Mục tiêu 1306 Dừng lỗ trên 1328

tamdeptrai
09-18-2013, 09:19 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 18/9/2013

Mức hỗ trợ: 1287.00 1280.00 1273.00 1367.00 1260.00
Mức kháng cự: 1298.00 1305.00 1316.00 1325.00 1333.00

Xu hướng:
Bán quanh 1304 Dừng lỗ trên 1308 Mục tiêu 1290 - 1282

tamdeptrai
09-19-2013, 09:48 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 19/9/2013Mức hỗ trợ: 1357.00 1347.00 1340.00 1334.00 1325.00

Mức kháng cự: 1368.00 1373.00 1382.00 1392.00 1400.00

Xu hướng:

Mua quanh 1362 Mục tiêu 1382 Dừng lỗ dưới 1358

tamdeptrai
09-20-2013, 09:21 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 20/9/2013Mức hỗ trợ: 1358.00 1352.00 1347.00 1340.00 1334.00

Mức kháng cự: 1368.00 1373.00 1382.00 1392.00 1400.00

Xu hướng

Mua quanh 1352 Dừng lỗ dưới 1348 Mục tiêu 1368

vinanetco
09-22-2013, 06:05 PM
Nhận định giá vàng tuần tới (23/09-28/09)

Cuộc bầu cử ở Đức và cuộc đàm phán nâng trần nợ công ở Mỹ được dự báo là những nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến diễn biến giá vàng thế giới trong tuần tới.

Vàng đã giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, với giá vàng giao tháng 12 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt ở mức 1.322,5 USD/oz, tăng 1,8% trong tuần; giá vàng giao ngay dừng ở 1.326,6 USD/oz, hạ 2,3 USD/oz so với cuối tuần trước.

Trong cuộc thăm dò dự báo giá vàng tuần tới do trang tin chuyên kim loại quý Kitco News thực hiện, có 9/19 ý kiến phản hồi dự báo giá vàng sẽ tăng, 8 ý kiến nhận định giá sẽ giảm, và 2 ý kiến cho rằng giá sẽ đi ngang. Tham gia vào cuộc thăm dò hàng tuần này là các công ty kinh doanh vàng, ngân hàng đầu tư, nhà giao dịch hàng hóa tương lai, nhà quản lý quỹ và các chuyên gia phân tích đồ thị kỹ thuật.

Vàng đã có phiên tăng giá mạnh vào ngày thứ Tư tuần này khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bất ngờ tuyên bố duy trì quy mô của gói nới lỏng định lượng QE3 ở mức 85 tỷ USD mỗi tháng. Tuy nhiên, sau đó, giá vàng đã lao dốc trong phiên ngày thứ Sáu khi một quan chức của FED nói rằng, cơ quan này có thể cắt giảm QE3 trong cuộc họp diễn ra vào tháng 10.

Những nhà quan sát thị trường giàu kinh nghiệm tỏ ra thận trọng với triển vọng giá vàng. Một số chuyên gia lưu ý rằng, số hợp đồng vàng trên thị trường vàng giao sau đã giảm sau cuộc họp của FED, một tín hiệu cho thấy thị trường đang mua lại vàng để chốt lãi các hợp đồng bán khống từ trước, thay vì mở các hợp đồng mới. Số hợp động đang trong trạng thái mở hiện còn 380.978, so với mức 383.891 hợp đồng trước khi FED họp.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần tới bao gồm kết quả cuộc bầu cử tại Đức diễn ra vào cuối tuần này. Theo dự báo, Thủ tướng Angela Merkel sẽ trúng cử nhiệm kỳ thứ ba. Nếu bà Merkel giành chiến thắng, thị trường sẽ ít có sự xáo trộn. Tuy nhiên, nếu chiến thắng thuộc về đối thủ của bà Merkel, tỷ giá đồng Euro có thể biến động mạnh, kéo theo sự biến động của giá vàng, bởi Đức là quốc gia có ảnh hưởng quan trọng có thể nói là hàng đầu đối với các chính sách của khối Eurozone.

Một nhân tố khác có thể ảnh hưởng nhiều tới giá vàng tuần tới là cuộc tranh cãi về trần nợ công của Chính phủ Mỹ tại Quốc hội nước này. Hiện các nhà làm luật thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đang bất đồng với Tổng thống Barack Obama xung quanh vấn đề ngân sách cho đạo luật chăm sóc y tế của ông Obama hay còn gọi là “Obamacare”. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, Chính phủ Mỹ có thể dừng phải hoạt động từ ngày 1/10 vì hết ngân sách.

Giới quan sát cho rằng, cuộc tranh cãi trần nợ công lần này của Mỹ có thể diễn biến tương tự như hồi năm 2011. Khi đó, cuộc tranh cãi nảy lửa của các nhà làm luật Mỹ đã đẩy giá vàng tăng vọt. lên mức kỷ lục và Washington bị hãng đánh giá tín nhiệm S&P hạ điểm tín nhiệm. Nhưng cuối cùng, Quốc hội Mỹ cũng nâng được trần nợ, đưa nước Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ kỹ thuật.

Một số chuyên gia đánh giá, cuộc chiến nâng trần nợ là một lý do khiến FED chưa dám cắt giảm QE3 trong cuộc họp vừa qua. “FED lo lắng về khả năng Tổng thống và Quốc hội có thể giải quyết được các vấn đề về ngân sách như nâng trần nợ công”, ông Edmund Moy, chiến lược gia trưởng thuộc công ty vàng Moran Gold, đánh giá. “Giá vàng và giá bạc sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian mà kết quả của cuộc tranh cãi này chưa ngã ngũ”.

vinanetco
09-23-2013, 09:18 PM
Nhận định xu hướng vàng phên Âu ngày 23/9/2013Mức hỗ trợ: 1318.00 1305.00 1290.00 1280.00 1273.00

Mức kháng cự: 1334.00 1345.00 1352.00 1358.00 1368.00

Xu hướng:

Bán quanh 1334 Dừng lỗ trên 1338 Mục tiêu 1320 - 1310

namseo
09-24-2013, 09:34 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 24/9/2013Mức hỗ trợ: 1318.00 1313.00 1305.00 1290.00 1280.00

Mức kháng cự: 1332.00 1345.00 1352.00 1358.00 1368.00

Xu hướng:

Bán quanh 1325 Dừng lỗ trên 1329 Mục tiêu 1318 - 1312

namseo
09-25-2013, 04:04 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 25/9/2013Mức hỗ trợ: 1313.00 1305.00 1290.00 1280.00 1273.00

Mức kháng cự: 1320.00 1332.00 1345.00 1352.00 1358.00

Xu hướng :

Bán quanh 1326 Mục tiêu 1312 Dừng lỗ trên 1330

Hatobaby
09-25-2013, 08:39 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 25/9/2013Mức hỗ trợ: 1320.00 1313.00 1305.00 1290.00 1280.00

Mức kháng cự: 1332.00 1345.00 1352.00 1358.00 1368.00

Xu hướng:

Bán quanh 1332 Dừng lỗ trên 1336 Mục tiêu 1318 - 1312

lovemeomam
09-26-2013, 04:11 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 26/9/2013Bán quanh 1336 Mục tiêu 1326 - 1318 Dừng lỗ trên 1340

alimama
09-26-2013, 04:11 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 26/9/2013Bán quanh 1336 Mục tiêu 1326 - 1318 Dừng lỗ trên 1340

conggameviet
09-26-2013, 08:36 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 26/9/2013Mức hỗ trợ: 1330.00 1320.00 1313.00 1305.00 1290.00

Mức kháng cự: 1338.00 1345.00 1352.00 1358.00 1368.00Xu hướng:

Mua quanh 1330 Mục tiêu 1338 Dừng lỗ dưới 1326

Bán quanh 1338 Mục tiêu 1326- 1318 Dừng lỗ trên 1342

lovemeomam
09-26-2013, 08:36 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 26/9/2013Mức hỗ trợ: 1330.00 1320.00 1313.00 1305.00 1290.00

Mức kháng cự: 1338.00 1345.00 1352.00 1358.00 1368.00Xu hướng:

Mua quanh 1330 Mục tiêu 1338 Dừng lỗ dưới 1326

Bán quanh 1338 Mục tiêu 1326- 1318 Dừng lỗ trên 1342

conggameviet
09-27-2013, 09:08 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 27/9/2013Mức hỗ trợ: 1317.00 1313.00 1305.00 1290.00 1282.00

Mức kháng cự: 1330.00 1338.00 1345.00 1352.00 1358.00

Xu hướng:

Mua quanh 1320 Dừng lỗ dưới 1316 Mục tiêu 1330 - 1338

Bán quanh 1338 Dừng lỗ trên 1342 Mục tiêu 1318 - 1312

sonseoer001
09-27-2013, 09:08 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 27/9/2013Mức hỗ trợ: 1317.00 1313.00 1305.00 1290.00 1282.00

Mức kháng cự: 1330.00 1338.00 1345.00 1352.00 1358.00

Xu hướng:

Mua quanh 1320 Dừng lỗ dưới 1316 Mục tiêu 1330 - 1338

Bán quanh 1338 Dừng lỗ trên 1342 Mục tiêu 1318 - 1312

conggameviet
09-30-2013, 09:40 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 30/9/2013

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 30/9/2013Mức hỗ trợ: 1335.00 1330.00 1317.00 1313.00 1305.00

Mức kháng cự: 1344.00 1352.00 1358.00 1368.00 1375.00

Xu hướng:

Bán quanh 1346 Dừng lỗ trên 1352 Mục tiêu 1335 - 1330

sonseoer001
09-30-2013, 09:40 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 30/9/2013

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 30/9/2013Mức hỗ trợ: 1335.00 1330.00 1317.00 1313.00 1305.00

Mức kháng cự: 1344.00 1352.00 1358.00 1368.00 1375.00

Xu hướng:

Bán quanh 1346 Dừng lỗ trên 1352 Mục tiêu 1335 - 1330

ThuyDuong
10-02-2013, 09:08 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/2/2013Mức hỗ trợ: 1283.00 1373.00 1267.00 1260.00 1248.00

Mức kháng cự: 1293.00 1305.00 1314.00 1323.00 1337.00Xu hướng:

Mua quanh 1282 Dừng lỗ dưới 1276 Mục tiêu 1305

Bán quanh 1305 Dừng lỗ trên 1310 Mục tiêu 1290

sonseoer001
10-02-2013, 09:08 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/2/2013Mức hỗ trợ: 1283.00 1373.00 1267.00 1260.00 1248.00

Mức kháng cự: 1293.00 1305.00 1314.00 1323.00 1337.00Xu hướng:

Mua quanh 1282 Dừng lỗ dưới 1276 Mục tiêu 1305

Bán quanh 1305 Dừng lỗ trên 1310 Mục tiêu 1290

thai93tb1
10-03-2013, 08:58 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/3/2013Mức hỗ trợ: 1305.00 1293.00 1268.00 1282.00 1273.00

Mức kháng cự: 1315.00 1323.00 1337.00 1344.00 1350.00

Xu hướng:

Bán quanh 1324 Dừng lỗ trên 1328 Mục tiêu 1310 - 1300

ThuyDuong
10-03-2013, 08:58 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/3/2013Mức hỗ trợ: 1305.00 1293.00 1268.00 1282.00 1273.00

Mức kháng cự: 1315.00 1323.00 1337.00 1344.00 1350.00

Xu hướng:

Bán quanh 1324 Dừng lỗ trên 1328 Mục tiêu 1310 - 1300

thai93tb1
10-10-2013, 09:59 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/10/2013Mức hỗ trợ: 1302.00 1293.00 1282.00 1276.00 1272.00

Mức kháng cự: 1306.00 1314.00 1318.00 1325.00 1338.00

Xu hướng:

Mua quanh 1300 Dừng lỗ dưới 1396 Mục tiêu 1309 - 1315

ThuyDuong
10-10-2013, 09:59 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/10/2013Mức hỗ trợ: 1302.00 1293.00 1282.00 1276.00 1272.00

Mức kháng cự: 1306.00 1314.00 1318.00 1325.00 1338.00

Xu hướng:

Mua quanh 1300 Dừng lỗ dưới 1396 Mục tiêu 1309 - 1315

thai93tb1
10-17-2013, 03:45 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/10/2013data/attachments/8/8481-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpgMua quanh 1282 Dừng lỗ dưới 1278 Mục tiêu 1296

danghoaqt
10-17-2013, 03:45 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/10/2013data/attachments/8/8481-3b4e01207f9aa7647b68d7da1d284cdf.jpgMua quanh 1282 Dừng lỗ dưới 1278 Mục tiêu 1296

danghoaqt
10-28-2013, 08:26 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 28/10/2013

Mức hỗ trợ: 1346. 1336. 1330. 1325. 1315.

Mức kháng cự: 1350. 1360. 1367. 1375. 1382

Xu hướng:

Bán quanh 1352 Dừng lỗ trên 1356 Mục tiêu 1337

Mua quanh 1336 dừng lỗ dưới 1332 Mục tiêu 1350

manhhung2206
10-28-2013, 08:26 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 28/10/2013

Mức hỗ trợ: 1346. 1336. 1330. 1325. 1315.

Mức kháng cự: 1350. 1360. 1367. 1375. 1382

Xu hướng:

Bán quanh 1352 Dừng lỗ trên 1356 Mục tiêu 1337

Mua quanh 1336 dừng lỗ dưới 1332 Mục tiêu 1350

danghoaqt
10-29-2013, 09:11 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 29/10/2013Mức hỗ trợ: 1350.00 1345.00 1336.00 1330.00 1325.00

Mức kháng cự: 1360.00 1367.00 1375.00 1382.00 1390.00Xu hướng:

Mua quanh 1348 Dừng lỗ dưới 1344 Mục tiêu 1360

manhhung2206
10-29-2013, 09:11 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 29/10/2013Mức hỗ trợ: 1350.00 1345.00 1336.00 1330.00 1325.00

Mức kháng cự: 1360.00 1367.00 1375.00 1382.00 1390.00Xu hướng:

Mua quanh 1348 Dừng lỗ dưới 1344 Mục tiêu 1360

vinasquare
11-04-2013, 09:04 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 04/11/2013Mức hỗ trợ: 1311.00 1306.00 1300.00 1294.00 1286.00

Mức kháng cự: 1318.00 1325.00 1336.00 1340.00 1346.00

Xu hướng:

Bán quanh 1324 Dừng lỗ trên 1328 Mục tiêu 1312- 1308

linhti1
11-04-2013, 09:04 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 04/11/2013Mức hỗ trợ: 1311.00 1306.00 1300.00 1294.00 1286.00

Mức kháng cự: 1318.00 1325.00 1336.00 1340.00 1346.00

Xu hướng:

Bán quanh 1324 Dừng lỗ trên 1328 Mục tiêu 1312- 1308

vinasquare
11-11-2013, 09:25 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/11/2013Mức hỗ trợ: 1280.00 1275.00 1270.00 1265.00 1251.00

Mức kháng cự: 1290.00 1296.00 1300.00 1306.00 1315.00Xu hướng:

Bán quanh 1292 Dừng lỗ trên 1297 Mục tiêu 1280 - 1275

linhti1
11-11-2013, 09:25 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/11/2013Mức hỗ trợ: 1280.00 1275.00 1270.00 1265.00 1251.00

Mức kháng cự: 1290.00 1296.00 1300.00 1306.00 1315.00Xu hướng:

Bán quanh 1292 Dừng lỗ trên 1297 Mục tiêu 1280 - 1275

vinasquare
11-19-2013, 08:42 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 19/11/2013Mức hỗ trợ: 1268.00 1261.00 1252.00 1240.00 1235.00

Mức kháng cự: 1278.00 1285.00 1290.00 1296.00 1300.00

Xu hướng:

Bán quanh 1278 Dừng lỗ trên 1282 Mục tiêu 1268 - 1262

linhti1
11-19-2013, 08:42 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 19/11/2013Mức hỗ trợ: 1268.00 1261.00 1252.00 1240.00 1235.00

Mức kháng cự: 1278.00 1285.00 1290.00 1296.00 1300.00

Xu hướng:

Bán quanh 1278 Dừng lỗ trên 1282 Mục tiêu 1268 - 1262

thanhle117
12-17-2013, 09:55 PM
Nhận định xu hướng vàng phien Âu ngày 17/12/2013Mức hỗ trợ: 1243.00 1235.00 1230.00 1220.00 1211.00

Mức kháng cự: 1250.00 1258.00 1268.00 1275.00 1280.00

Bán quanh 1250 Mục tiêu 1240 - 1236 Dừng lỗ trên 1254

hungnt021849
12-17-2013, 09:55 PM
Nhận định xu hướng vàng phien Âu ngày 17/12/2013Mức hỗ trợ: 1243.00 1235.00 1230.00 1220.00 1211.00

Mức kháng cự: 1250.00 1258.00 1268.00 1275.00 1280.00

Bán quanh 1250 Mục tiêu 1240 - 1236 Dừng lỗ trên 1254

alimama
02-28-2014, 05:11 PM
Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 28/2/2014

Bán 1333, dừng lỗ 1338, chốt lời 1322

Bạn muốn biết xu hướng vàng soạn tin: xh gửi 0932 377 789 Bạn sẽ có ngay xu hướng vàng trong ngày

hải béo
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 14/5/2013Mức hỗ trợ:1440.00 1418.00 1404.00 1391.00 1380.00

Mức kháng cự: 1448.00 1483.00 1495.00 1510.00 1520.00

Xu hướng:

Bán quanh 1444 Mục tiêu 1432 Dừng lỗ trên 1448

hải béo
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 14/5/2013

Mức hỗ trợ: 1440.00 1418.00 1404.00 1391.00 1380.00

Mức kháng cự: 1448.00 1483.00 1495.00 1510.00 1520.00

Xu hướng:

Canh Bán 1442 Mục tiêu 1432 - 1426 Dừng lỗ trên 1446

longcheng
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 15/4/2013


Mức hỗ trợ: 1418.00 1404.00 1391.00 1380.00 1363.00

Mức kháng cự: 1440.00 1448.00 1483.00 1495.00 1520.00

Xu hướng:

Bán quanh 1432 Mục tiêu 1422 Dừng lỗ trên 1436
<a href="http://vnecon.vn/attachments/untitled-2-jpg.68397/" target="_blank" class="LbTrigger" data-href="misc/lightbox">data/attachments/7/7163-d011d5d41e98071fae1496e27a6348ed.jpg

</a>

seotn
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 23/5/2013Mức hỗ trợ: 1360.00 1340.00 1321.00 1310.00 1300.00

Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00

Xu hướng:

Trong phiên Á : xu hướng vàng đã đi đúng theo xu hướng phiên á : Mua quanh 1356 Mục tiêu 1372 Dừng lỗ dưới 1352

Xu hướng phiên Âu:

Bán quanh 1382 Mục tiêu 1372 - 1368 Dừng lỗ trên 1386

Mua quanh 1368 Mục tiêu 1386 - 1392 Dừng lỗ dưới 1364

www.tuvanvang.com

seotn
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 23/5/2013Mức hỗ trợ: 1360.00 1340.00 1321.00 1310.00 1300.00

Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00

Xu hướng:

Trong phiên Á : xu hướng vàng đã đi đúng theo xu hướng phiên á : Mua quanh 1356 Mục tiêu 1372 Dừng lỗ dưới 1352

Xu hướng phiên Âu:

Bán quanh 1382 Mục tiêu 1372 - 1368 Dừng lỗ trên 1386

Mua quanh 1368 Mục tiêu 1386 - 1392 Dừng lỗ dưới 1364

www.tuvanvang.com

hoangkimchi
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng cuối phiên Âu 20/5/2013

Mức hỗ trợ: 1330.00 1321.00 1300.00 1285.00 1275.00
Mức kháng cự: 1360.00 1385.00 1402.00 1425.00 1435.00
Xu hướng:
Bán quanh 1362 Mục tiêu 1338 - 1330 Dừng lỗ trên 1366

hoangkimchi
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 21/5/2013

Mức hỗ trợ: 1391.00 1385.00 1363.00 1357.00 1340.00
Mức kháng cự: 1405.00 1418.00 1425.00 1445.00 1455.00
Xu hướng:
Canh Bán quanh 1398 Mục tiêu 1385 - 1370 Dừng lỗ trên 1404


Www.tuvanvang.com

pasato
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 23/5/2013

Mức hỗ trợ: 1385.00 1370.00 1363.00 1357.00 1340.00
Mức kháng cự: 1391.00 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00
Xu hướng:
Mua quanh 1356 Mục tiêu 1372 Dừng lỗ dưới 1352

pasato
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

sau mỗi CL bác tồng kết lại kết quả cho mọi người theo dõi dc k

zimmypro88
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/5/2012Mức hỗ trợ: 1363.00 1357.00 1340.00 1330.00 1322.00

Mức kháng cự: 1385.00 1391.00 1405.00 1418.00 1425.00

Xu hướng:

Bán quanh 1386 Mục tiêu 1370 - 1358 Dừng lỗ trên 1394

zimmypro88
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 20/5/2013


Mức hỗ trợ: 1363.00 1357.00 1340.00 1330.00 1322.00

Mức kháng cự: 1385.00 1391.00 1405.00 1418.00 1425.00

Canh Mua quanh 1340 -1342 Mục tiêu 1352 - 1362 Dừng lỗ dưới 1336

kenhanhnong
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/5/2013

Mức hỗ trợ: 1404.00 1391.00 1380.00 1363.00 1350.00

Mức kháng cự: 1418.00 1440.00 1448.00 1483.00 1495.00

Xu hướng:

Mua quanh 1391 Dừng lỗ dưới 1386 Mục tiêu 1398

Bán 1400 Dừng lỗ trên 1404 Mục tiêu 1387

qthanhcongq
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 29/5/2013


Mức hỗ trợ: 1378.00 1360.00 1340.00 1321.00 1310.00
Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00
Xu hướng:
Mua quanh 1380 Mục tiêu 1392 Dừng lỗ dưới 1376


www.tuvanvang.com

qthanhcongq
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 31/5/2013

Mức hỗ trợ: 1378.00 1360.00 1340.00 1321.00 1310.00
Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00
Xu hướng:
Canh Bán 1421 Mục tiêu 1412 Dừng lỗ trên 1425

anhlinh123
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 27/5/2013Mức hỗ trợ: 1377.00 1360.00 1340.00 1321.00 1310.00

Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00Xu hướng:

Mua quanh 1384 Mục tiêu 1392- 1398 Dừng lỗ dưới 1380

anhlinh123
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 27/5/2013Mức hỗ trợ: 1377.00 1360.00 1340.00 1321.00 1310.00

Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00Xu hướng:

Mua 1390 Dừng lỗ dưới 1386 Mục tiêu 1498 - 1403

jichangwook
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 24/5/2013

Mức hỗ trợ: 1360.00 1340.00 1321.00 1310.00 1300.00

Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00

Xu hướng:

Bán quanh 1394 Mục tiêu 1384 - 1376 Dừng lỗ trên 1398

jichangwook
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 24/5/2013Mức hỗ trợ: 1377.00 1360.00 1340.00 1321.00 1310.00

Mức kháng cự: 1400.00 1410.00 1419.00 1425.00 1445.00Xu hướng:

Bán quanh 1394 Dừng lỗ trên 1398 Mục tiêu 1384 - 1376

ngochoang7978
09-30-2016, 04:26 AM
Phản hồi: Tổng hợp nhận định của tuvanvang.com hàng ngày

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 31/5/2013

Mức hỗ trợ: 1410.00 1400.00 1388.00 1378.00 1360.00
Mức kháng cự: 1419.00 1425.00 1445.00 1450.00 1462.00
Xu hướng:
Bán quanh 1421 Dừng lỗ trên 1425 Mục tiêu 1408
Canh Mua quanh 1408 Dừng lỗ dưới 1404 Mục tiêu 1425