PDA

View Full Version : Phân loại thị trường chứng khoánhantrongtai1
12-03-2008, 01:50 AM
Xét về phương diện pháp lý thị trường chứng khoán được chia thành thị trường tập trung và thị trường phi tập trung 1, Thị trường chứng khoán tập trung: là thị trường hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, là nơi mua bán các loại chứng khoán đã được đăng biểu hay đặc biệt được biệt lệ.
Chứng khoán đăng biểu là chứng khoán đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép bảo đảm, phân phối và mua bán qua trung gian các kinh kỷ và công ty kinh kỷ, tứ là đã hội đủ tiêu chuẩn quy định.
Chứng khoán biệt lệ là chứng khoán do chính phủ hoặc các cơ quan công quyền phát hành và bảo đảm. Loại chứngkhoánnày được miễn giấp phép của cơ quan có thẩm quyền.
2, Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC): Là thị trường mua bán chứng khoán nằm ngoài sở giao dịch, không có địa điểm tập trung những nhà môi giới, những người kinh doanh chứng khoán như tại sở giao dịch. các giao dịch ở đây chủ yếu là dựa vào sự thoả thuận giữa người mua và người bán, không có sự kiểm soát từ Hội đồng Chứng khoán.
các loại chứng khoán mua bán ở đây thường những chứng khoán không được đăng biểu, ít người biết đến hoặc ít được mua bán.
Xét về quá trình luân chuyển chứng khoán thì thị trường chứng khoán được chia làm thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
1, Thị trường sơ cấp: Còn gọi là thị trường cấp một hay thị trường phát hành, hàm ý chỉ nơi diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán mới phát hành lần đầu. Thị trường sơ cấp là thị trường tạo vốn cho đơn vị phát hành.
2, Thị trường thứ cấp: còn gọi là thị trường cấp hai hay thị trường lưu thông,là nói đến nơi diễn ra các giao dịch mua bán chứng khoán sau khi đã phát hành lần đầu. Nói cách khác thị trường thứ cấp là thị trường mua đi bán lại các loại chứng khoán đã phát hành qua thị trường sơ cấp.
Nếu xét về phương thức giao dịch thì thị trường chứng khoán được chia là thị trường giao ngay và thị trường giao sau
1, Thị trường giao ngay: là thị trường mua bán chứng khoán theo giá tại thời điểm giao dịch nhưng việc thực hiện thanh toán và giao hàng có thể diễn ra sau dó một vài ngày theo thoả thuận.
2, Thị trường giao sau: Là thị trường mua bán chứng khoán theo một loại hợp đồng định sẵn, giá cả được thoả thuận trong ngày giao dịch , nhưng việc thanh toán và giao hàng xảy ra trong một thời hạn ở tương lai.
Ngoài ra, nếu căn cứ vào đặc điểm hàng hoá lưu hành thì thị trường chứng khoán còn chia thành thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ phái sinh.

appsmart
12-03-2008, 02:19 PM
Thế xin hỏi bạn TTCK VN hiện nay có những loại thị trường nào? Và thị trường thứ cấp có tạo vốn cho các DN ko?

Thanks trước nha!

lodovo
12-03-2008, 05:02 PM
Những phân loại thị trường chứng khoán mà nhattan đưa ra ở trên thì là trên phương diện lý thuyết, ở VN mình thì chưa có đầy đủ, vì tt VN mình chưa phát triển tới mức đó.
Hiện ở VN mình mới chỉ có tt tập trung, giao dịch những loại chứng khoán đã niêm yết, và thị trường phi tập trung, giao dịch những chứng khoán chưa đủ điều kiện niêm yết trên sở GD hoặc TTGD (theo cách phân loại đầu tiên).
Theo cách phân loại thứ hai: tt sơ cấp theo bạn nhattan đã nói là thị trường cấp một hay thị trường phát hành, hàm ý chỉ nơi diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán mới phát hành lần đầu. Thị trường sơ cấp là thị trường tạo vốn cho đơn vị phát hành. Hay ta còn gọi là IPO hay REPO (tức là các công ty phát hành chứng khoán bán lần đầu cho các NDT í mà, nói thế dễ hiểu nhất :D). TT thứ cấp Thị trường thứ cấp: còn gọi là thị trường cấp hai hay thị trường lưu thông,là nói đến nơi diễn ra các giao dịch mua bán chứng khoán sau khi đã phát hành lần đầu. Nói cách khác thị trường thứ cấp là thị trường mua đi bán lại các loại chứng khoán đã phát hành qua thị trường sơ cấp.
Theo cách phân loại thứ ba thì ở nước ta chưa có, ở ta mới chỉ có những giao dịch chứng khoán giao ngay thôi, tuy nhiên, đối với những chứng khoán niêm yết (đã được lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán) thì khi mua hay bán vẫn phải có thời gian là 3 ngày sau mới về, nhưng ta không gọi nó là tt giao sau. Cái gọi là tt giao sau, nói đó người ta thực hiện các giao dịch kỳ hạn (cũng giống như giao dịch ngoại tệ, có dg kỳ hạn, giao dịch tương lai, ..). Ở đây người ta có thể mua bán khống chứng khoán, vì điều kiện luật pháp ở nước ta chưa cho phép, vì nghiệp vụ mua bán khống rất nhiều rủi ro, chưa thể quản lý được với luật chứng khoán hiện tại.. Hihiii
Chuyện bạn trustee hỏi thì là hỏi thật hay là đùa vui đó bạn, vì chuyện bạn hỏi ai học kinh tế lại chẳng biết.. :p

lodovo
12-06-2008, 08:07 PM
mình trả lời vậy
ở VN mới chỉ có thị trường tập trung , chưa có thị trường bán tập trung và phi tập trung
còn cái Thị trường thứ cấp có tạo vốn cho DN ko thì chắc chả cần trả lời đâu nhỉ :))

lodovo
12-10-2008, 08:18 PM
mình trả lời vậy
ở VN mới chỉ có thị trường tập trung , chưa có thị trường bán tập trung và phi tập trung
còn cái Thị trường thứ cấp có tạo vốn cho DN ko thì chắc chả cần trả lời đâu nhỉ :))Sao thế?
Chẳng phải ở nước mình giao dịch những chứng khoán đã niêm yết tại SGDCK TPHCM và TTGDCK HN, đó là thị trường tập trung sao?
Còn những chứng khoán chưa được niêm yết, chưa được lưu ký vẫn giao dịch được, và người ta gọi đó là thị trường phi tập trung sao? (OTC)