PDA

View Full Version : Bảng giá cổ phiếu OTC cập nhật hàng ngàythangemxuananh
12-02-2008, 06:11 PM
http://viethop.awardspace.com/Store_BT/OTC.pdf

bumchiu.lost
07-02-2009, 05:05 PM
Phản hồi: Bảng giá cổ phiếu OTC cập nhật hàng ngày

http://viethop.awardspace.com/Store_BT/OTC.pdfMình muốn truy vấn giá cổ phiếu OTC của ngày 30/06/2009 nhưng trên bảng giá chỉ thể hiện giá hiện tại, không thể hiện giá của ngày đã qua. Vậy làm thế nào mình truy vấn được giá của ngày mình muốn tìm, giúp mình với (chỉ là tương đối thôi, vì là cổ phiếu OTC mà).