PDA

View Full Version : Lũy kế là gì?BMG
09-22-2009, 10:18 PM
Các bác cho em hỏi lũy kế là gì? Nhân tiện các bác nói hộ em cái kết quả hoạt động kinh doanh bên dưới cho em rõ cái. Cám ơn nhiều.
http://c.uploadanh.com/upload/1/35/0.006757001253607266.jpg
Đơn vị: VNĐ

vq_duy
09-25-2009, 06:03 AM
Phản hồi: Lũy kế là gì?

Các bác cho em hỏi lũy kế là gì? Nhân tiện các bác nói hộ em cái kết quả hoạt động kinh doanh bên dưới cho em rõ cái. Cám ơn nhiều.
http://c.uploadanh.com/upload/1/35/0.006757001253607266.jpg
Đơn vị: VNĐLuỹ kế là cộng dồn các kỳ. trong bảng đó là kỳ này cộng dồn mấy kỳ trước, ra luỹ kế.