PDA

View Full Version : Sự khác nhau của các báo cáo từ IMF và Worldbank



thanhmaximum
11-23-2008, 05:54 PM
Em đang tìm hiểu về các báo cáo GDP + GDP (PPP) từ IMF và Worldbank. Các báo cáo này có sự đánh giá xếp hạng các quốc gia khác nhau. Các anh chị có thể trả lời giúp em vì sao có sự khác nhau này?