PDA

View Full Version : Các cách đánh giá hoạt động của nhtmthuong2110
04-08-2009, 04:55 AM
1- đánh giá hoạt động của NHTM qua các chỉ số tài chính
- các chỉ số đo lường lợi nhuận:
+ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE )
+ lợi nhuận trên tài sản ( ROA )
+ các chỉ tiêu khác đo lường khả năng sinh lời
như: tỷ lệ lãi ròng, thu nhập lãi ròng, chênh lệch lãi suất
- các chỉ số đo lường rủi ro
+ tỷ lệ cho vay
+ tỷ lệ thanh khoản
2- đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại dựa theo chỉ tiêu lợi nhuận kinh tế
- lợi nhuận trên vốn có hiệu chỉnh rủi ro
- giá trị kinh tế tăng thêm:-c

hoanghuy87
04-08-2009, 05:33 AM
mình cũng học về ngân hàng nhuqng mới là năm đầu,chưa học đến mấy cái này nhưng đọc thì thấy rất bổ ích..cho mình hỏi đây là kiến thức thuộc môn nào thế..có tài liệu nào hayhay share cho mọi người với

mrgakute1987
04-08-2009, 05:51 AM
mấy cái chỉ tiêu đó còn có thể áp dụng trong TH của DN nữa !