PDA

View Full Version : Lãi suất VND liên ngân hàng có xu hướng tăngmcqueen
04-11-2009, 04:08 AM
Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn.

Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo số liệu báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng đến ngày 7/4/2009, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn (qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 12 tháng); ngoại trừ lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng không đổi, lãi suất bình quân các kỳ hạn 1 tháng và 6 tháng giảm nhẹ so với tuần trước đó.

Mức tăng lớn nhất là 2,5%/năm (kỳ hạn 12 tháng). Lãi suất bình quân qua đêm là 6,46%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 7,2%/năm đến 9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD tiếp tục có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng tăng (0,74%/năm) so với tuần trước đó.

Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD cao nhất là 2,13%/năm (kỳ hạn 3 tháng), lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 0,4%/năm đến 1,2%/năm. Trong tuần không phát sinh giao dịch kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau: qua đêm VND là 6,46%/năm, USD là 0,44%/năm; tương ứng 1 tuần là 7,18%/năm và 0,88%/năm; 2 tuần là 7,52% và 1,08%; 1 tháng là 7,67% và 1,13%; 3 tháng là 8,31% và 2,13%; 6 tháng và 12 tháng đối với VND là 8,42% và 9%.
Nguon : Vneconomy