PDA

View Full Version : Câu hỏi trong bộ đề tuyển nhân viên ngân hàngThinhquang chemi
03-29-2009, 03:24 PM
phân tích tín dung thực chất là~O 1 quy trình định lượng rủi ro về phía khách hàng và khoản vay ( ĐÚNG HAY SAI) .VÌ SAO? CÁC BẠN CHO MÌNH Ý KIẾN VỚI.=((

banghieuhopden
04-02-2009, 06:41 PM
minh nghĩ là không đúng vì khi phân tích tín dụng, ta ko chỉ xem xét đến khả năng trả nợ của khách hàng (định lượng rủi ro về phía khách hàng và khoản vay) mà còn xem xét xem khoản vay đó có tạo r được thu nhập cho Ngân hàng o?hệ số trả nợ là bao nhiêu.định lượng rủi ro là một phần (mình nghĩ đó là bược cuối cùng sau khi phân tích,cho 1 yếu tố thay đổi còn các yéu tố khác o đổi và xem yếu tố đó thay đổi đến mức nào thì khoản vay khó có khả năng trả nợ: chi phí tăng bao nhiêu %, giá bán sản phẩm giảm bnhieu % thì NPV<0 chẳng hạn)

mapsieunhan93
07-05-2009, 11:46 PM
Phản hồi: Câu hỏi trong bộ đề tuyển nhân viên ngân hàng

để ra quyết định cho vay, cán bộ tín dụng sẽ đánh giá KH dựa vào 4 yếu tố:
1. KH là ai?
2. Nguồn trả nợ KH từ đâu?
3. KH sử dụng vốn để làm gì? (mục đích sử dụng vốn)
4. Tài sản đảm bảo của KH là gì?
Phải đánh giá cả 4 mặt đó mới có thể đưa ra được quyết định tín dụng đúng đắn.

dangnguyencctv
07-07-2009, 07:42 PM
Phản hồi: Câu hỏi trong bộ đề tuyển nhân viên ngân hàng

Updated:
Phân tích tín dung thực chất là~O 1 quy trình định lượng rủi ro về phía khách hàng và khoản vay ~> ĐÚNG
PTTD là phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng về sử dụng vốn tín dụng, cũng như khả năng hoàn trả vốn vay NH
Mục tiêu của PTTD là tìm kiếm những tình huống có thể dẫn tới rủi ro cho ngân hàng, tiên lượng khả năng kiểm soát của ngân hàng về các loại rủi ro cũng như có các biện pháp phòng ngừa và hạn chế thiệt hại. Mặt khác PTTD giúp NH kiểm tra tính chính xác của thông tin do KH cung cấp từ đó nhận định đúng về thái độ của khách hàng
=>Vậy Phân tích tín dung thực chất là 1 quy trình định lượng rủi ro về phía khách hàng và khoản vay ...
Quá trình phân tích cần đưa ra các thông số điểm xếp hạng về khách hàng và kế hoạch hoàn trả vốn một cách định lượng bằng các phương pháp
VD

Cán bộ tín dụng sẽ đánh giá dựa vào 5C
Charater : Uy tín của khách hàng
Collaterals : Vật thế chấp
Conditions : Tình hình thực tiễn
Capacity : Năng lực của KH
Capital : Nguồn vốn của KH
Updated:

Ngoai ra con co mo hinh CAMPARI
Character
Ability
Margin
Purpose
Amount
Repayment
Insurance

Ve y kien cua ban NOKIASPHONE thi to nghi the nay:
Cac ngan hang deu hoat dong dua tren co so tao ra loi nhuan, tuy nhien muc lai suat (thong so de tinh loi nhuan tu khoan vay) lai phu thuoc vao rui ro.
Cac ngan hang thuong mong muon cac khoan vay duoc khach hang thanh toan nhanh chong va it rui ro xay den. Chi can vay va thanh toan dung han la ngan hang co loi nhuan roi.
Ngan hang chi dua ra lai suat,duoc dieu chinh dua vao muc lai suat chung do NHTW de ra muc lai suat dua ra neu cao chang qua la do khoan vay ay co rui ro cao thoi chu ko fai la ngan hang co tinh de cao vay de kiem loi nhuan.
Trong xu the canh tranh hien nay ngan hang co gang giam lai suat de thu hut nhieu khach hang hon.