PDA

View Full Version : ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________manhhung2206
04-01-2009, 04:00 AM
Chovay ngắn hạn thực chất là loại cho vay bổ sung nguồn vốn đầu tư vào tài sản lưu động.------)) xác đinhhan5 mức vốn lưu động phải dựa vào nhu cầu vốn lưu động của DN và trên cơ sở khai thác hết các nguồn vốn phi ngân hàng khác. co như vậy mới xd đúng và hợp lý nhu cầu vốn vay, tránh tình trạng cho vay quá mức cần thiết làm tổn hại đ61n khả năng thu hồi nợ.
Căn cứ để xác định HMTD là kế hoạch tài chính của DN, trong đó dự báo chi tiết về tài sản và nguồn vốn.( bảng BCTC).
Các bước tiến hành xác định HMTD:
1. Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản.
2. Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của nguồn vốn
3. Xác định HMTD theo công thức:
HMTD = Nhu cầu vốn lưu động - Vốn chủ sở hữu tham gia
Nhu cầu vốn lưu động = Giá trị TS lưu động - Nợ ngắn hạn phi NH- Nợ ngắn hạn có thể sử dụng

8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X

vinasquare
04-01-2009, 06:40 PM
Chovay ngắn hạn thực chất là loại cho vay bổ sung nguồn vốn đầu tư vào tài sản lưu động.------)) xác đinhhan5 mức vốn lưu động phải dựa vào nhu cầu vốn lưu động của DN và trên cơ sở khai thác hết các nguồn vốn phi ngân hàng khác. co như vậy mới xd đúng và hợp lý nhu cầu vốn vay, tránh tình trạng cho vay quá mức cần thiết làm tổn hại đ61n khả năng thu hồi nợ.
Căn cứ để xác định HMTD là kế hoạch tài chính của DN, trong đó dự báo chi tiết về tài sản và nguồn vốn.( bảng BCTC).
Các bước tiến hành xác định HMTD:
1. Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản.
2. Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của nguồn vốn
3. Xác định HMTD theo công thức:
HMTD = Nhu cầu vốn lưu động - Vốn chủ sở hữu tham gia
Nhu cầu vốn lưu động = Giá trị TS lưu động - Nợ ngắn hạn phi NH- Nợ ngắn hạn có thể sử dụng

8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-XHi Dark_Knight_007. Cho mình hỏi thêm về thời hạn trong cho vay hạn mức nhé. VD: NH cấp hạn mức cho khách hàng từ ngày 1/1/08 đến 30/09/08 (9 tháng) thì thời hạn trả nợ cuối cùng của tất cả các khế ước đều là ngày 30/09/08 có phải không, hay là mỗi khế uớc sẽ có thời hạn trả nợ khác nhau tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp, miễn là không vượt quá 9 tháng. Thanks!

vinasquare
04-03-2009, 09:33 PM
uh. dung rui moi khe uoc se co thoi han tra no khc nhau mien la ko vuot wua 9thangThời hạn của hạn mức tín dụng và thời hạn của từng khế ước (thời hạn trả nợ khác nhau). Ví dụ: Ngân hàng cấp cho doanh nghiệp A một hạn mức tín dụng là 1 tỷ đồng, thời hạn hạn mức từ 01/01/2009 đến 01/01/2010, và mỗi khế ước nhận nợ của doanh nghiệp A là 4 tháng.
Vào ngày 02/01/2009 doanh nghiệp A rút vốn 200 triệu đồng (khế ước số 1) lúc đó hạn mức còn có thể rút là 800 triệu đồng, dư nợ vay là 200 triệu đồng;
Ngày 10/02/2009 doanh nghiệp rút vốn là 500 triệu đồng (khế ước số 2) hạn mức còn có thể rút là 300 triệu đồng, dư nợ vay là 700 triệu đồng.
Ngày 30/03/2009 doanh nghiệp rút vốn là 300 triệu đồng (khế ước số 3) hạn mức còn có thể rút là 0 đồng, dư nợ vay là 1 tỷ đồng.
Do thời hạn trả nợ của mỗi khế ước nhận nợ là 4 tháng nên hạn trả nợ cuối cùng của các khế ước là như sau: khế ước 1 là vào ngày 02/05/2009, khế ước 2 là vào ngày 10/06/2009, khế ước 03 là ngày 30/07/2009.
Khi khách hàng trả nợ thì dư nợ tín dụng giảm, hạn mức còn có thể rút tăng lên. Ngày 02/05/2009 doanh nghiệp trả nợ khế ước 1 là 200 triệu đồng, dư nợ giảm còn 800 triệu đồng, hạn mức có thể rút được là 200 triệu đồng
Ngày 10/06/2009 doanh nghiệp trả nợ khế ước thứ 2 là 500 triêu đồng, dư nợ giảm còn 300 triệu đồng, hạn mức có thể rút là 700 triệu đồng.
Ngày 30/07/2009 doanh nghiệp trả nợ khế ước thứ 3 là 300 triệu đồng, dư nợ giảm còn 0 đồng, hạn mức có thể rút là 1 tỷ đồng.
Mỗi lần trả nợ xong, doanh nghiệp có thể tiếp tục được rút vốn, nhưng số vốn rút không được vượt quá hạn mức 1 tỷ đồng.
Doanh nghiệp vay theo phương thức vay là hạn mức tín dụng, vốn vay sẽ quay nhiều vòng, thời hạn trả nợ linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, vì vậy doanh số vay theo hình thức hạn mức có thể sẽ lớn hơn hạn mức tín dụng.
Căn cứ để xác định thời hạn mỗi khế ước nhận nợ chính là vòng quay vốn lưu động. Giả sử vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp là 3 vòng/năm. Thì thời hạn của mỗi khế ước không thấp hơn 12/3 = 4 (tháng)

thanhtanland
06-24-2009, 06:32 AM
Phản hồi: ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________

minh dang co bai luan ve " cap tin dung cho khach hang co nhan "..chu de nay tim hoai trong bõ ko co ! ..ban nao co tai lieu thi send wa mail dum minh nha ! pc027h2sc@yahoo.com...thanks too much !!#:-S

thanhtanland
06-24-2009, 04:13 PM
Phản hồi: ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________

Dark_Knight_007 cho mình biết cách tín Hạn mức tín dụng dựa vào dòng ngân lưu với. mình vừa thi vào SCB nhưng đụng phải nó nên bó tay!

slight_wind01
06-25-2009, 03:44 AM
Phản hồi: ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________

bạn vô mục dơnload tài liệu, có bài về các cách tính HMTD..... chịu khó search nha

slight_wind01
07-02-2009, 06:35 AM
Phản hồi: ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________

Thời hạn của hạn mức tín dụng và thời hạn của từng khế ước (thời hạn trả nợ khác nhau). Ví dụ: Ngân hàng cấp cho doanh nghiệp A một hạn mức tín dụng là 1 tỷ đồng, thời hạn hạn mức từ 01/01/2009 đến 01/01/2010, và mỗi khế ước nhận nợ của doanh nghiệp A là 4 tháng.
Vào ngày 02/01/2009 doanh nghiệp A rút vốn 200 triệu đồng (khế ước số 1) lúc đó hạn mức còn có thể rút là 800 triệu đồng, dư nợ vay là 200 triệu đồng;
Ngày 10/02/2009 doanh nghiệp rút vốn là 500 triệu đồng (khế ước số 2) hạn mức còn có thể rút là 300 triệu đồng, dư nợ vay là 700 triệu đồng.
Ngày 30/03/2009 doanh nghiệp rút vốn là 300 triệu đồng (khế ước số 3) hạn mức còn có thể rút là 0 đồng, dư nợ vay là 1 tỷ đồng.
Do thời hạn trả nợ của mỗi khế ước nhận nợ là 4 tháng nên hạn trả nợ cuối cùng của các khế ước là như sau: khế ước 1 là vào ngày 02/05/2009, khế ước 2 là vào ngày 10/06/2009, khế ước 03 là ngày 30/07/2009.
Khi khách hàng trả nợ thì dư nợ tín dụng giảm, hạn mức còn có thể rút tăng lên. Ngày 02/05/2009 doanh nghiệp trả nợ khế ước 1 là 200 triệu đồng, dư nợ giảm còn 800 triệu đồng, hạn mức có thể rút được là 200 triệu đồng
Ngày 10/06/2009 doanh nghiệp trả nợ khế ước thứ 2 là 500 triêu đồng, dư nợ giảm còn 300 triệu đồng, hạn mức có thể rút là 700 triệu đồng.
Ngày 30/07/2009 doanh nghiệp trả nợ khế ước thứ 3 là 300 triệu đồng, dư nợ giảm còn 0 đồng, hạn mức có thể rút là 1 tỷ đồng.
Mỗi lần trả nợ xong, doanh nghiệp có thể tiếp tục được rút vốn, nhưng số vốn rút không được vượt quá hạn mức 1 tỷ đồng.
Doanh nghiệp vay theo phương thức vay là hạn mức tín dụng, vốn vay sẽ quay nhiều vòng, thời hạn trả nợ linh hoạt phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, vì vậy doanh số vay theo hình thức hạn mức có thể sẽ lớn hơn hạn mức tín dụng.
Căn cứ để xác định thời hạn mỗi khế ước nhận nợ chính là vòng quay vốn lưu động. Giả sử vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp là 3 vòng/năm. Thì thời hạn của mỗi khế ước không thấp hơn 12/3 = 4 (tháng)Mình mới thấy doanh nghiệp mới trả nợ gốc thế còn lãi sẽ được tính như thế nào ?
ngày 2/5/09 doanh nghiệp trả nợ khế ước thứ nhất là 200 triệu đồng,đây mới chỉ trả nợ gốc 200 triệu, còn lãi thì khi nào trả hả bạn ?

seolopmam
07-03-2009, 07:14 PM
Phản hồi: ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________

ong dang noi den cai han muc tin dung chu co di tinh lai dau ma ban hhoi vay

seovg
07-06-2009, 08:21 AM
Phản hồi: ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________

Theo tôi cách xác định HMTD của bạn chưa chính xác. Vì HMTD của 1 khách hàng sẽ là phần còn lại của nhu cầu tín dụng sau khi trừ đi nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn khác tham gia (như nguồn vốn ứng trước của khách hàng, nguồn vốn chiếm dụng của bạn hàng, ...). Để xác định được nhu cầu vay vốn bạn phải xác định được vòng quay vốn lưu động và giá trị sản lượng kế hoạch của khách hàng.

seovg
08-06-2009, 06:29 AM
Phản hồi: ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________

ong dang noi den cai han muc tin dung chu co di tinh lai dau ma ban hhoi vayvậy thì nếu đi tính lãi thì trong trường hợp này lãi vay sẽ được tính như thế nào ?

seovg
09-12-2009, 08:01 PM
Phản hồi: ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________

(Lãi suất x dư nợ khế ước 1 x số ngày tính lãi) + (Lãi suất x dư nợ khế ước 2 x số ngày tính lãi) + ...

doken
09-13-2009, 11:52 AM
Phản hồi: ______Cách xác đinh hạn mức tín dụng_________

thế vòng quay vốn lưu động tính sao vậy mấy pác, lãi thì tính bình thường thôi: dư nợ x lãi suất x số ngày + ..........