PDA

View Full Version : Chỉ tiêu NPVtddhcm148
03-14-2009, 04:08 PM
Mọi ng` ơi, cho mình bit với: khi tính chỉ tiêu NPV có trừ đi VAT và thuế thu nhập DN ko? :39:

tambau92
03-14-2009, 05:08 PM
chỉ tiêu NPV dc dùng để tính hiện giá của dòng tiền do một dự án mang lại, mình ko hiểu sao lại có VAT ở đây, vì hầu hết những bai toán mình đã làm thi ko thấy có thông tin gì lquan đến VAT. nguyen tắc để tính NPV là bạn phải sắp xếp dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của từng năm, sau đó đưa về năm 0. Có thể VAT bạn nói là khi mua Tài sản thì bạn chỉ lấy nguyên giá của nó thôi, VAT sẽ được khấu trừ nên ko phải dòng tiền chi ra. còn Thuế TNDN bạn sẽ phải trừ ra.

tambau92
03-14-2009, 05:53 PM
thanks bạn nhìu nha:))

tambau92
03-14-2009, 05:58 PM
Mọi ng` ơi, cho mình bit với: khi tính chỉ tiêu NPV có trừ đi VAT và thuế thu nhập DN ko? :39:<span style="font-family: 'Arial'">Giá trị hiện tại thuần (NPV - Net present value)

Giá trị hiện tại thuần là hiệu số của giá trị hiện tại dòng doanh thu (cash inflow) trừ đi giá trị hiện tại dòng chi phí (cash outflow) tính theo lãi suất chiết khấu lựa chọn. Khái niệm giá trị hiện tại thuần đựơc sử dụng trong hoạch định ngân sách đầu tư (capital budgeting), phân tích khả năng sinh lợi của một dự án đầu tư, hay cả trong tính toán giá cổ phiếu .

NPV được tính theo công thức sau
http://files.myopera.com/nmduc/duc/NPV.gif


Trong đó:
* t - thời gian tính dòng tiền
* n - tổng thời gian thực hiện dự án
* r - tỉ lệ chiết khấu
* Ct - dòng tiền thuần tại thời gian t
* C0 - chi phí ban đầu để thực hiện dự án</span>
<span style="font-family: 'Arial'">Dòng tiền thuần = Lợi nhuận ròng + Khấu hao</span>
<span style="font-family: 'Arial'">Lợi nhuận ròng = Tổng Doanh thu - Tổng chi phí - Thuế TNDN</span>
<span style="font-family: 'Arial'">Doanh thu = Giá bán x Số lượng sản phẩm</span>
<span style="font-family: 'Arial'">* Dựa vào công thức trên thì Thuế TNDN bị trừ ra khỏi dòng tiền thu vào, còn VAT nằm trong giá bán nên không bị trừ ra, phải tính vào dòng tiền. Khi nhà nước tính thuế VAT doanh nghiệp phải đóng thì sẽ lấy VAT đầu ra (trong giá bán sp) -(trừ) VAT đầu vào (trong giá mua NVL, thành phẩm): đây là số VAT doanh nghiệp phải đòng</span>

yugowolf
03-14-2009, 07:35 PM
Bạn ah, chỉ tiêu NPV là số tiền trong tương lai thu được quy đổi về thời điẻm hiện tại. Dù không nhắc gì đến VAT nhưng trong Doanh thu của nó đã có rồi.

ta12km
03-14-2009, 10:59 PM
hjhj. Zậy là thắc mắc đã ok ui`*-:).1000 lần thanks nhe!!\:D/

tuannguyen
06-26-2009, 07:05 PM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Bạn ah, chỉ tiêu NPV là số tiền trong tương lai thu được quy đổi về thời điẻm hiện tại. Dù không nhắc gì đến VAT nhưng trong Doanh thu của nó đã có rồi.Sao mình nghĩ hơi khác nhỉ. Những chi phí và doanh thu trong dòng tiền này đều đã được trừ đi thuế VAT rồi.
Còn cái này nữa mình thắc mắc muốn hỏi
CT tính dòng tiền thuần = Lãi ròng + Khấu hao.
Mà mình đọc trong những hướng dẫn gần đây là khấu hao và lãi ròng thì không được tính và dòng tiền vì nếu tính vào là tính trùng hai lần. Vậy thì CT trên còn đúng ko, nếu đúng thì sử dụng trong trường hợp nào. Thẩm định dự án dưới góc độ nhà đầu tư khác dưới góc độ dự án chỗ nào? Chẳng hiểu gì cả?
Thanks

mycloud92
06-26-2009, 07:05 PM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Bạn ah, chỉ tiêu NPV là số tiền trong tương lai thu được quy đổi về thời điẻm hiện tại. Dù không nhắc gì đến VAT nhưng trong Doanh thu của nó đã có rồi.Sao mình nghĩ hơi khác nhỉ. Những chi phí và doanh thu trong dòng tiền này đều đã được trừ đi thuế VAT rồi.
Còn cái này nữa mình thắc mắc muốn hỏi
CT tính dòng tiền thuần = Lãi ròng + Khấu hao.
Mà mình đọc trong những hướng dẫn gần đây là khấu hao và lãi ròng thì không được tính và dòng tiền vì nếu tính vào là tính trùng hai lần. Vậy thì CT trên còn đúng ko, nếu đúng thì sử dụng trong trường hợp nào. Thẩm định dự án dưới góc độ nhà đầu tư khác dưới góc độ dự án chỗ nào? Chẳng hiểu gì cả?
Thanks

vivi
06-27-2009, 05:10 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Sao mình nghĩ hơi khác nhỉ. Những chi phí và doanh thu trong dòng tiền này đều đã được trừ đi thuế VAT rồi.
Còn cái này nữa mình thắc mắc muốn hỏi
CT tính dòng tiền thuần = Lãi ròng + Khấu hao.
Mà mình đọc trong những hướng dẫn gần đây là khấu hao và lãi ròng thì không được tính và dòng tiền vì nếu tính vào là tính trùng hai lần. Vậy thì CT trên còn đúng ko, nếu đúng thì sử dụng trong trường hợp nào. Thẩm định dự án dưới góc độ nhà đầu tư khác dưới góc độ dự án chỗ nào? Chẳng hiểu gì cả?
ThanksGì mà có khấu hao nữa bạn....NPV chỉ tính dòng tiền vào chứ ko có tính khấu hao đâu.
Cái bạn nói ko phải dòng tiền thuần từ dự án mà là dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Lãi ròng + khấu hao vì khấu hao tính vào chi phí --> cái này là kế toán còn cái NPV là về chọn lựa dự án chứ chưa hẳn kế toán hay tài chính.

tuannguyen
06-27-2009, 05:10 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Sao mình nghĩ hơi khác nhỉ. Những chi phí và doanh thu trong dòng tiền này đều đã được trừ đi thuế VAT rồi.
Còn cái này nữa mình thắc mắc muốn hỏi
CT tính dòng tiền thuần = Lãi ròng + Khấu hao.
Mà mình đọc trong những hướng dẫn gần đây là khấu hao và lãi ròng thì không được tính và dòng tiền vì nếu tính vào là tính trùng hai lần. Vậy thì CT trên còn đúng ko, nếu đúng thì sử dụng trong trường hợp nào. Thẩm định dự án dưới góc độ nhà đầu tư khác dưới góc độ dự án chỗ nào? Chẳng hiểu gì cả?
ThanksGì mà có khấu hao nữa bạn....NPV chỉ tính dòng tiền vào chứ ko có tính khấu hao đâu.
Cái bạn nói ko phải dòng tiền thuần từ dự án mà là dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Lãi ròng + khấu hao vì khấu hao tính vào chi phí --> cái này là kế toán còn cái NPV là về chọn lựa dự án chứ chưa hẳn kế toán hay tài chính.

vivi
06-27-2009, 06:53 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Mình lại không nghĩ vậy. NPV có tính đến khấu hao mà. Lúc tính EBT thì có trừ khấu hao như một khoản chi phí để được giảm thuế. Nhưng khấu hao không phải là một khoản thực chi nên sau đó phải cộng và dòng tiền( Vì nguyên tắc xác định dòng tiền là thực thu- thực chi). Vậy là công thức tính dòng tiền thuần= lãi ròng + khấu hao là đúng rồi đó bạn.

bevoll
06-27-2009, 06:53 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Mình lại không nghĩ vậy. NPV có tính đến khấu hao mà. Lúc tính EBT thì có trừ khấu hao như một khoản chi phí để được giảm thuế. Nhưng khấu hao không phải là một khoản thực chi nên sau đó phải cộng và dòng tiền( Vì nguyên tắc xác định dòng tiền là thực thu- thực chi). Vậy là công thức tính dòng tiền thuần= lãi ròng + khấu hao là đúng rồi đó bạn.

bevoll
06-27-2009, 08:56 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Mình lại không nghĩ vậy. NPV có tính đến khấu hao mà. Lúc tính EBT thì có trừ khấu hao như một khoản chi phí để được giảm thuế. Nhưng khấu hao không phải là một khoản thực chi nên sau đó phải cộng và dòng tiền( Vì nguyên tắc xác định dòng tiền là thực thu- thực chi). Vậy là công thức tính dòng tiền thuần= lãi ròng + khấu hao là đúng rồi đó bạn.Đầu tư nhà máy 100 triệu cho 5 năm khấu hao mỗi năm 20 triệu dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ biến phí mỗi năm là 30 triệu, lãi suất là 10% năm....

NPV 5 năm về hiện tại là 113.7236 triệu đồng
Dự án ban đầu bỏ ra 100 triệu đồng....
NPV trừ Đầu tư ban đầu dương vậy thì đây là dự án có thể đầu tư
---> Xong....chỉ tiêu NPV trong đầu tư đơn giản là vậy....mình nghĩ không cần khấu hao gì nữa...
Đây là lợi nhuận thu được từ dự án chứ chưa chắc là dòng tiền mặt bạn nhận được.....có thể tất cả chỉ là trên tài khoản :D

vAPK
06-27-2009, 08:56 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Mình lại không nghĩ vậy. NPV có tính đến khấu hao mà. Lúc tính EBT thì có trừ khấu hao như một khoản chi phí để được giảm thuế. Nhưng khấu hao không phải là một khoản thực chi nên sau đó phải cộng và dòng tiền( Vì nguyên tắc xác định dòng tiền là thực thu- thực chi). Vậy là công thức tính dòng tiền thuần= lãi ròng + khấu hao là đúng rồi đó bạn.Đầu tư nhà máy 100 triệu cho 5 năm khấu hao mỗi năm 20 triệu dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ biến phí mỗi năm là 30 triệu, lãi suất là 10% năm....

NPV 5 năm về hiện tại là 113.7236 triệu đồng
Dự án ban đầu bỏ ra 100 triệu đồng....
NPV trừ Đầu tư ban đầu dương vậy thì đây là dự án có thể đầu tư
---> Xong....chỉ tiêu NPV trong đầu tư đơn giản là vậy....mình nghĩ không cần khấu hao gì nữa...
Đây là lợi nhuận thu được từ dự án chứ chưa chắc là dòng tiền mặt bạn nhận được.....có thể tất cả chỉ là trên tài khoản :D

doikonhulamo
06-27-2009, 04:39 PM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Đầu tư nhà máy 100 triệu cho 5 năm khấu hao mỗi năm 20 triệu dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ biến phí mỗi năm là 30 triệu, lãi suất là 10% năm....

NPV 5 năm về hiện tại là 113.7236 triệu đồng
Dự án ban đầu bỏ ra 100 triệu đồng....
NPV trừ Đầu tư ban đầu dương vậy thì đây là dự án có thể đầu tư
---> Xong....chỉ tiêu NPV trong đầu tư đơn giản là vậy....mình nghĩ không cần khấu hao gì nữa...
Đây là lợi nhuận thu được từ dự án chứ chưa chắc là dòng tiền mặt bạn nhận được.....có thể tất cả chỉ là trên tài khoản :Dbạn ơi, nhưng trong dòng tiền chi ra sẽ có thuế mà bạn. Mà số thuế phải chi ra thì chắc chắn chịu ảnh hưởng từ chi phí(trong đó có khấu hao) mà bạn. Cho nên bạn vẫn phải đưa khấu hao vào. Nhưng vì khấu hao là khoản chi phí không bằng tiền nên sau khi tính lãi ròng thì sẽ cộng trở lại để ra NPV.

vAPK
06-27-2009, 04:39 PM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Đầu tư nhà máy 100 triệu cho 5 năm khấu hao mỗi năm 20 triệu dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ biến phí mỗi năm là 30 triệu, lãi suất là 10% năm....

NPV 5 năm về hiện tại là 113.7236 triệu đồng
Dự án ban đầu bỏ ra 100 triệu đồng....
NPV trừ Đầu tư ban đầu dương vậy thì đây là dự án có thể đầu tư
---> Xong....chỉ tiêu NPV trong đầu tư đơn giản là vậy....mình nghĩ không cần khấu hao gì nữa...
Đây là lợi nhuận thu được từ dự án chứ chưa chắc là dòng tiền mặt bạn nhận được.....có thể tất cả chỉ là trên tài khoản :Dbạn ơi, nhưng trong dòng tiền chi ra sẽ có thuế mà bạn. Mà số thuế phải chi ra thì chắc chắn chịu ảnh hưởng từ chi phí(trong đó có khấu hao) mà bạn. Cho nên bạn vẫn phải đưa khấu hao vào. Nhưng vì khấu hao là khoản chi phí không bằng tiền nên sau khi tính lãi ròng thì sẽ cộng trở lại để ra NPV.

doikonhulamo
06-28-2009, 02:12 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

bạn ơi, nhưng trong dòng tiền chi ra sẽ có thuế mà bạn. Mà số thuế phải chi ra thì chắc chắn chịu ảnh hưởng từ chi phí(trong đó có khấu hao) mà bạn. Cho nên bạn vẫn phải đưa khấu hao vào. Nhưng vì khấu hao là khoản chi phí không bằng tiền nên sau khi tính lãi ròng thì sẽ cộng trở lại để ra NPV.Bạn ơi...cái này người ta dùng để so sánh các dự án với nhau chứ không phải để làm báo cáo tài chính hay kiểm soát thu chi tiền bạc nên mình nghĩ không cần quan tâm tới mấy cái đó....
Giờ bạn có cộng vào thì nó vẫn thế mà không cộng vẫn vậy nên người ta đơn giản hóa không cộng vào...để đưa ra quyết định so sánh các dự án với nhau.
Có điều mình không hiểu phía các bạn nói NPV là theo ý nào chứ theo ý đưa ra quyết định đầu tư thì không cần thiết phải tính khấu hao làm gì.

Mình nghĩ ý các bạn là cách hoàn nhập dòng tiền từ khấu hao vào thu nhập ròng hàng năm xong lại chiết khấu về hiện tại phải ko...tuy nhiên cách thức này có nhiều vấn đề để nói lắm vì:
- Khấu hao do bạn ước tính, nếu bạn khấu hao giảm dần thì NPV sẽ cao hơn so với khi khấu hao đều các năm.
- Thu nhập ròng không phải là dòng tiền ròng vì trong quyết định đầu tư bạn không thể chắc được dòng tiền ròng trong 5 hay 10 năm của dự án mình. Do vậy chỉ nên ước lượng bằng thu nhập sổ sách để đơn giản hóa vấn đề. Nếu dùng thu nhập sổ sách + dòng tiền từ khấu hao sẽ không ra dòng tiền ròng thu được vì chả lẽ bạn bán hàng thu tiền ngay mà không có các khoản phải thu.
- Nếu so sánh hai dự án thì bạn chỉ tiêu thuế thu nhập vào tính làm gì nếu hai dự án đó cũng có thuế thu nhập 28%...như vậy là dư thừa.

diemktr
06-28-2009, 02:12 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

bạn ơi, nhưng trong dòng tiền chi ra sẽ có thuế mà bạn. Mà số thuế phải chi ra thì chắc chắn chịu ảnh hưởng từ chi phí(trong đó có khấu hao) mà bạn. Cho nên bạn vẫn phải đưa khấu hao vào. Nhưng vì khấu hao là khoản chi phí không bằng tiền nên sau khi tính lãi ròng thì sẽ cộng trở lại để ra NPV.Bạn ơi...cái này người ta dùng để so sánh các dự án với nhau chứ không phải để làm báo cáo tài chính hay kiểm soát thu chi tiền bạc nên mình nghĩ không cần quan tâm tới mấy cái đó....
Giờ bạn có cộng vào thì nó vẫn thế mà không cộng vẫn vậy nên người ta đơn giản hóa không cộng vào...để đưa ra quyết định so sánh các dự án với nhau.
Có điều mình không hiểu phía các bạn nói NPV là theo ý nào chứ theo ý đưa ra quyết định đầu tư thì không cần thiết phải tính khấu hao làm gì.

Mình nghĩ ý các bạn là cách hoàn nhập dòng tiền từ khấu hao vào thu nhập ròng hàng năm xong lại chiết khấu về hiện tại phải ko...tuy nhiên cách thức này có nhiều vấn đề để nói lắm vì:
- Khấu hao do bạn ước tính, nếu bạn khấu hao giảm dần thì NPV sẽ cao hơn so với khi khấu hao đều các năm.
- Thu nhập ròng không phải là dòng tiền ròng vì trong quyết định đầu tư bạn không thể chắc được dòng tiền ròng trong 5 hay 10 năm của dự án mình. Do vậy chỉ nên ước lượng bằng thu nhập sổ sách để đơn giản hóa vấn đề. Nếu dùng thu nhập sổ sách + dòng tiền từ khấu hao sẽ không ra dòng tiền ròng thu được vì chả lẽ bạn bán hàng thu tiền ngay mà không có các khoản phải thu.
- Nếu so sánh hai dự án thì bạn chỉ tiêu thuế thu nhập vào tính làm gì nếu hai dự án đó cũng có thuế thu nhập 28%...như vậy là dư thừa.

diemktr
06-28-2009, 05:46 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

các bạn ah theo mình chắc chắn phải tính đến khấu hao như mấy bạn trên đã nói ,mặc dù khấu hao là dòng tiền vo hình nhưng nó ảnh hưởng đến thu nhập doanh nghiệp qua thuế nếu khấu hao lớn - lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm - thuế phải nộp giảm , khi tính dòng tiền của dự án tại một thời điểm có 2 công thức :
- dong tiền thuần = lợi nhuận sau thuế + khấu hao
- dòng tiền thuần = lợi nhuận trước thuế * (1 - t ) + t * khấu hao
từ đó quy về hiện tại và tính NPV

bedaukute22
06-28-2009, 05:46 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

các bạn ah theo mình chắc chắn phải tính đến khấu hao như mấy bạn trên đã nói ,mặc dù khấu hao là dòng tiền vo hình nhưng nó ảnh hưởng đến thu nhập doanh nghiệp qua thuế nếu khấu hao lớn - lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm - thuế phải nộp giảm , khi tính dòng tiền của dự án tại một thời điểm có 2 công thức :
- dong tiền thuần = lợi nhuận sau thuế + khấu hao
- dòng tiền thuần = lợi nhuận trước thuế * (1 - t ) + t * khấu hao
từ đó quy về hiện tại và tính NPV

binhthuong
06-28-2009, 06:09 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Thua....thôi thì cứ công thức mà tính...cứ rập khuôn vậy đi cho nó lành :D

Tất cả đều đọc chung 1 cuốn sách...

novuhoa326
06-28-2009, 06:09 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Thua....thôi thì cứ công thức mà tính...cứ rập khuôn vậy đi cho nó lành :D

Tất cả đều đọc chung 1 cuốn sách...

binhthuong
07-15-2009, 06:12 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

mình có ý kiến thế này, trước hết nói cho dễ hiểu chỉ tiêu NPV cho thấy nếu đầu tư dự án thì hiện tại ta sẽ được gì. Ví dụ:1 dự án, vòng đời 10 năm, có NPV là 1000 đồng, hiểu ngay là ở hiện tại nếu đầu tư dự án này ta sẽ có ngay (hiện tại) là 1000 đồng. Vì NPV đưa dòng tiền từ tương lai về hiện tại.
Khấu hao không đưa vào dòng tiền vì nó là khoản chi trong quá khứ. (thường chỉ đưa vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh như là một khoản chi phí nhằm tận dụng lá chắn thuế của khấu hao). Bảng tính toán doanh thu lợi nhuận của dự án là khác với bảng tính dòng tiền của dự án.
Thuê TNDN là khoản chi của DN, (chủ đầu tư) nên đưa vào dòng tiền ra.
Thuế VAT nếu là khoản chi của DN (chủ đầu tư) thì cũng đưa vào dòng ngân lưu ra. (mà thường thì không). Lưu ý thuế VAT là thuế gián thu, cần xem xét ai là người phải nộp thuế: doanh nghiệp (chủ đầu tư) hay người mua hàng hóa....

novuhoa326
07-15-2009, 06:12 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

mình có ý kiến thế này, trước hết nói cho dễ hiểu chỉ tiêu NPV cho thấy nếu đầu tư dự án thì hiện tại ta sẽ được gì. Ví dụ:1 dự án, vòng đời 10 năm, có NPV là 1000 đồng, hiểu ngay là ở hiện tại nếu đầu tư dự án này ta sẽ có ngay (hiện tại) là 1000 đồng. Vì NPV đưa dòng tiền từ tương lai về hiện tại.
Khấu hao không đưa vào dòng tiền vì nó là khoản chi trong quá khứ. (thường chỉ đưa vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh như là một khoản chi phí nhằm tận dụng lá chắn thuế của khấu hao). Bảng tính toán doanh thu lợi nhuận của dự án là khác với bảng tính dòng tiền của dự án.
Thuê TNDN là khoản chi của DN, (chủ đầu tư) nên đưa vào dòng tiền ra.
Thuế VAT nếu là khoản chi của DN (chủ đầu tư) thì cũng đưa vào dòng ngân lưu ra. (mà thường thì không). Lưu ý thuế VAT là thuế gián thu, cần xem xét ai là người phải nộp thuế: doanh nghiệp (chủ đầu tư) hay người mua hàng hóa....

dtbaongoc0
07-15-2009, 06:49 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Khấu hao không đưa vào dòng tiền vì nó là khoản chi trong quá khứ. (thường chỉ đưa vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh như là một khoản chi phí nhằm tận dụng lá chắn thuế của khấu hao).
Thuê TNDN là khoản chi của DN, (chủ đầu tư) nên đưa vào dòng tiền ra.
Thuế VAT nếu là khoản chi của DN (chủ đầu tư) thì cũng đưa vào dòng ngân lưu ra. (mà thường thì không). Lưu ý thuế VAT là thuế gián thu, cần xem xét ai là người phải nộp thuế: doanh nghiệp (chủ đầu tư) hay người mua hàng hóa....khấu hao không đưa vào dòng tiền vì nó là một khoản chi không bằng tiền(tính vào chi phí nhưng ko có chi tiền ra).
còn những khoản thuế còn lại doanh nghiệp đều phải chi tiền ra(dòng tiền ra) do đó sẽ phải đưa hết vào dòng tiền(ngân lưu)

thuha.dnv
11-14-2009, 11:58 AM
Phản hồi: Lãi suất chiết khấu trong NPV

Mình muốn hỏi các bạn một chút
Mình đầu tư 500 triệu để mở 1 công ty (dự án 5 năm) vốn cá nhân, k vay ngân hàng
lạm phát 7% năm
lãi suất ngân hàng 10% năm
dự án có độ rủi ro trung bình
lợi nhuận mong muốn của mình là 12% năm
Vậy trong công thức tính NPV mình phải chọn lãi suất chiết khấu như thế nào
mình có thể chon theo lãi suất ngân hàng la 10%
hoăc chọn theo lãi suất mong muốn la 12% năm.
Mong các bạn giúp đỡ

thuha.dnv
11-21-2009, 04:49 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Mình nghĩ là nên tính lãi suất chiết khấu theo lãi suất ngân hàng
do lãi suất chiết khấu của dòng tiền khi tính npv là chi phí cơ hội của vốn.

mycloud92
11-21-2009, 06:06 AM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

Hay mua sach ma doc lai cho nhanh

mycloud92
11-21-2009, 06:38 PM
Phản hồi: Chỉ tiêu NPV

lãi suất chiết khấu để tính NPV có thể dựa chi fí huy động vốn hoặc WACC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
theo côg thức WACC thì
WACC = re * E/(E+D) + rD(1-TC)* D/(E+D)
Trong đó:
re: tỷ suất thu nhập mong muốn của cổ đông
rD: lãi suất mong muốn của chủ nợ
E: giá thị trường cổ phần của công ty
D: giá thị trường nợ của công ty
TC: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

re trong trường hợp này là 12%
rD <span style="font-family: 'Arial'">trong trường hợp này là 10%
E trong trường hợp này là 500 tr
D trong trường hợp này là 0 tr
==>WACC=chi fí huy động vốn =12%

</span>
Còn dòng tiền của dự án fải tính đến yếu tố khấu hao (100% đúng)