PDA

View Full Version : Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận được cụ thể và lượng hóa bằng chỉ tiêu nào?penhi102
04-08-2009, 05:04 AM
các chỉ tiêu : + Tối đa hóa lợi nhuận sau thuế ( EAT )
+ Tối đa hóa lợi nhuận trên cổ phần ( E.P.S)
+ Tối đa hóa giá trị thị trường của cổ phiếu
:41:\:D/
Theo các bạn chỉ tiêu nào là cái mốc cuối cùng mà Ban quản trị các ngân hàng cần hướng tới.để đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông?[-X

trothinhthienduc
04-18-2009, 05:58 PM
Theo ý kiến của mình thì tối đa hóa lợi nhuận trên cổ phần (EPS), bởi vì thông qua chỉ tiêu EPS nhà đầu tư có thể đo lường được đồng vốn của mình sinh lời là bao nhiều (tức hiệu quả sử dụng vốn bên cạnh chỉ tiêu ROE), đồng thời thông qua chỉ tiêu này nhà đầu tư sẽ quyết định đầu tư hay không.?
Chỉ tiêu EPS càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn càng hiệu quả, một đồng vốn bỏ ra hứa hẹn trong tương lai sẽ tạo được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ số này không chỉ hiệu quả đối với các ngân hàng thương mại mà còn được áp dụng đối với doanh nghiệp. Bằng việc sử dụng đòn bẩy tài chính khác nhau, EPS của các doanh nghiệp và ngân hàng khác nhau. doanh nghiệp hay ngân hàng sử dụng đòn bẩy tài chính cao (nợ nhiều) thì EPS sẽ cao đồng thời rủi ro sẽ lớn hơn doanh nghiệp hay ngân hàng sử dụng đòn bẩy tài chính thấp (nợ ít).
Các bạn cho ý kiến tiếp nhé.?

drspillerseo
12-19-2009, 04:48 AM
Phản hồi: Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận được cụ thể và lượng hóa bằng chỉ tiêu n

ai bik chỉ mình bài này với
câu hỏi là : tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường độc quyền
_ khái niệm
_ đặc điểm
_ đường cung cầu
_ tối đa hóa

trothinhthienduc
09-30-2016, 01:11 AM
Phản hồi: Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận được cụ thể và lượng hóa bằng chỉ tiêu nào?

EPS cao có thể đánh giá được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, nếu công ty sử dụng đòn bẩy tài chính cao, tỷ lệ VSH/tổng tài sản nhỏ, thì cũng dẫn đến EPS cao tuy nhiên rất có rủi ro về thanh khoản. Trân trọng