PDA

View Full Version : Kiến nghị với Ngân hàng về hạn chế rủi ro tín dụngnew led
04-11-2009, 02:28 AM
chào mọi người. ai có tài liệu liên wuan đến Kiến nghị với Ngân hàng về hạn chế rủi ro tín dụng. thì gửi cho mình tham khảo v:53:ới nha. thanks alll

quangcaodienlanh
04-11-2009, 03:27 AM
<div style="text-align: center">Chủ động hạn chế những rủi ro tín dụng và tiêu cực khi thực thi Quyết định 131 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 19/02/2009 9:00:40 SA
Quyết định 131 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưu động đối với các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh theo cơ chế tín dụng thông thường và thực hiện hỗ trợ lãi suất hỗ trợ tối đa là 8 tháng đối với các khoản vay được ký kết và giải ngân trong thời gian từ 1/2 đến ngày 31/12/2009, mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 4%/năm.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị đã gấp rút triển khai các hội nghị quán triệt và phổ biến các nội dung của Quyết định 131 của Chính phủ. Các ngân hàng trên địa bàn, đặc biệt là các ngân hàng thương mại quốc doanh như Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT Quảng Trị (NHNo); Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Trị (BIDV Quảng Trị), Chi nhánh Ngân hàng Công Thương... đã đồng loạt triển khai thực hiện một cách nhanh chóng nhưng thận trọng trên từng công đoạn tín dụng. Bởi vì khi Quyết định 131 đi vào thực tế, các chuyên gia kinh tế đã nhận định sẽ có những bất cập và tiêu cực có thể xảy ra. Và ở mỗi ngân hàng đều có những khó khăn đặc thù nên các ngân hàng đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu những rủi ro về tín dụng và kiểm soát các biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra.

Riêng đối với BIDV Quảng Trị, hiện nay tại Chi nhánh có số lượng hợp đồng vay đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất khá cao. Để chương trình hỗ trợ của Chính phủ phát huy hiệu quả, tránh phát sinh những tiêu cực thì không chỉ Ngân hàng mà người vay vốn cũng phải thể hiện trách nhiệm của mình, theo đó, BIDV Việt Nam đã đưa ra các quy chế giám sát nhằm hạn chế các tiêu cực xảy ra.

Về phía Chi nhánh đã chủ động đưa ra các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả. Cán bộ tín dụng phải giải thích, phổ biến đến khách hàng để họ nắm rõ nội dung Quyết định 131 và Thông tư 02 về nguyên tắc, đối tượng và điều kiện hỗ trợ lãi suất, mục đích sử dụng vốn vay và trách nhiệm pháp lý của khách hàng trong việc hỗ trợ lãi suất...để từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của khách hàng trước pháp luật trong việc nhận hỗ trợ lãi suất, hạn chế việc hỗ trợ lãi suất không đúng.

Việc thông tin rõ chính sách hỗ trợ lãi suất của Nhà nước có tác dụng tránh đi các trường hợp nhũng nhiễu, yêu sách đối với khách hàng. Ký phụ lục hợp đồng về việc hỗ trợ lãi suất trong đó quy định rõ nghĩa vụ tuân thủ và chấp hành đúng các nội dung thoả thuận trong hợp đồng tín dụng có hỗ trợ lãi suất; tạo điều kiện cho Ngân hàng trong việc kiểm tra, đánh giá và đối chiếu khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Sĩ Hồng, Giám đốc Chi nhánh BIDV Quảng Trị khẳng định rằng: ''Về phía BIDV Quảng Trị đã tuân thủ triệt để chỉ đạo của BIDV Việt Nam về hỗ trợ lãi suất cho vay. Chi nhánh thực hiện cho vay các nhu cầu vốn lưu động đối với các khách hàng đảm bảo nguyên tắc và điều kiện vay theo cơ chế tín dụng hiện hành, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh của khách hàng. Thường xuyên kiểm tra tính đúng đắn của khoản vay, đáp ứng các điều kiện tín dụng, tài sản đam bảo, phương án sản xuất kinh doanh theo quy định. Thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của pháp luật, nghiêm cấm mọi hành vi cho vay đảo nợ, gian lận để được câp bù lãi suất. Nếu phát hiện khách hàng vay sử dụng vốn không đúng mục đích thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, thì thu hồi số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trước đó. Trong trường hợp không thu hồi được thì báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý hoặc khởi kiện việc vi phạm hợp đồng tín dụng của khách hàng. Thực hiện việc hỗ trợ lãi suất đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng đối tượng khách hàng, đúng mục đích sử dụng vốn vay. Phổ biến hình thức kỷ luật của BIDV Việt Nam đối với toàn thể CBCNV trong trường hợp để xảy ra bất kỳ vụ việc tham ô, tiêu cực liên quan đến hỗ trợ lãi suất''.

Bằng sự rốt ráo nhập cuộc của các ngân hàng, sự chỉ đạo điều hành sát sao của Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh, nhiều hội nghị đã được triển khai với mục đích tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đều bình đẳng hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ lãi suất Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, ngăn ngừa mọi biểu hiện của tiêu cực. Hy vọng rằng tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành tốt chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ với mục tiêu giảm giá thành sản phẩm hàng hóa, duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.

<div style="text-align: center">​</div>
​</div>

zincos
04-16-2010, 01:28 AM
Phản hồi: Kiến nghị với Ngân hàng về hạn chế rủi ro tín dụng

Ai có chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng cho xin với!!! Gấp gấp!!! PLEASE :2: