PDA

View Full Version : vai trò của từng nguồn vốn đối với hoạt động của ngân hàngseonghe
01-12-2009, 05:46 AM
mình mới tìm hiểu về ngân hàng nên muốn nhờ các bạn giải đáp hộ. ĐÓ là vai trò của từng nguồn vốn đối với hoạt động của ngân hàng như thế nào?:-/

thuong2110
01-12-2009, 04:40 PM
Nguồn vốn của ngân hàng về cơ bản gồm :
+ Vốn tự có
+ Vốn huy động
Vai trò vốn tự có :
+ Cung cấp nguồn lực cho HDNH trong thời gian mới bắt đầu hoạt động
+ tạo nên uy tín ban đầu, duy trì niềm tin của KH ( NH lớn thì uy tín hơn nhỏ, mà lớn hay nhỏ tùy vào vốn tự có )
+ Quyết định quy mô HD của NH thông qua tỉ lệ an toàn trong KDNH
....
Vai trò của Vốn huy động :
+tạo nguồn vốn quan trọng để NH thực hiện các NHKH, ko có nguồn vốn nay, Nh sẽ ko có đủ vốn tài trợ cho HD của mình
....
Nói chung là mình chả bik nói làm sao cho đủ cả, bạn chịu khó đọc thêm mấy bài này thì sẽ tự rút ra được thôi :D
Vấn đề vốn tự có của Ngân hàng

thuong2110
01-12-2009, 04:57 PM
mình mới tìm hiểu về ngân hàng nên muốn nhờ các bạn giải đáp hộ. ĐÓ là vai trò của từng nguồn vốn đối với hoạt động của ngân hàng như thế nào?:-/Trên diễn đàn này có rất nhiều bạn học Ngân Hàng, chắc chắn bạn sẽ có câu trả lời đầy đủ nhất. Mình mở hàng trước cho nhé...
Trước tiên, bạn cần biết ngân hàng có thể huy động được những nguồn vốn nào đã: ngoài nguồn vốn chủ sở hữu ra, những nguồn vốn mà NH có thể huy động được có rất nhiều:
- Vốn huy động từ các thành phần kinh tế, loại này cũng có thể chia ra nhiều loại nữa:
+ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
+ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
+ Tiền gửi thanh toán.
- Bổ sung nguồn vốn từ vốn vay liên ngân hàng:
+ Tiền gửi thanh toán của các NHTM #.
+ Vay của các NHTM #. (Vay ngắn hạn & vay qua đêm)
- Nguồn cấp vốn của NHNN.
- Nguồn vốn vay trên thị trường tiền tệ:
+ Phát hành trái phiếu.
+ Phát hành thêm cổ phiếu. (NHTMCP)
=> Vai trò của từng nguồn vốn:
- Vốn chủ sở hữu, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với toàn bộ nguồn vốn hoạt động của NH, thế nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng. Nó đảm bảo an toàn cho hoạt động của NH, trích lập các quỹ dự phòng rủi ro, ...
- Nguồn vốn mà NH huy động được, chiếm tỷ lệ lớn, hầu như NH hoạt động kinh doanh là nhờ vào nguồn vốn này. Trong đó nguồn lớn nhất là vốn huy động tiền gửi từ các thành phần kinh tế, trong hoạt động huy động vốn nhàn rỗi để cho vay lại, NH thể hiện rõ vai trò trung gian của mình (vai trò trung gian của NH: trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, trung gian rủi ro, trung gian kỳ hạn, ...). Tiền gửi và tiền vay của các NHTM # để đảm bảo khả nẳng thanh toán của NH, và các khoản vay qua đêm dùng để bù đắp thanh khoản cuối ngày. Các khoản vay trên thị trường tiền tệ dùng để bổ xung nguồn vốn hoạt động, NH sẽ có nhu cầu vay thêm trên TTTT khi cần mở rộng hoạt động kinh doanh, bổ sung nguồn vốn, năng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của mình. Các khoản vay của NHNN: NHNN thường cho các NHTM vay để bổ sung nguồn vốn kinh doanh bằng công cụ tái chiết khấu, chiết khấu giấy tờ có giá, và nguồn vay này chỉ có ý nghĩa nâng cao khả năng thanh khoản, thêm nguồn để cho vay (vì NH chẳng thể mang giấy tờ có gia đi cho vay đc :p), ngoài ra, khi NHTM gặp khó khăn thanh khoản, có nguy cơ sụo đổ, NHNN cũng buộc phải đứng ra cấp vốn để bù đắp cho NHTM, tránh gây ra khủng hoảng tài từ sụp đổ của một NH.

===> Nói tùm lại, trong tất cả các nguồn vốn của NHTM, nguồn nào cũng có vai trò quan trọng không thể thiếu, có thể nói nguồn nào cũng là quan trọng nhất cả..
Hihi, chỉ biết có thế, mời các mod NH bổ sung thêm. (mỏi cả tay rồi :D)

tanphatdoor
06-19-2010, 02:06 AM
Phản hồi: vai trò của từng nguồn vốn đối với hoạt động của ngân hàng

Vai trò của nguồn vốn huy động
- đối với ngân hàng: giúp cho ngân hàng thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình, Đánh giá được độ tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng, tạo kênh cung cấp vốn cho phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội.
Vai trò của vốn tự có:
- giúp ngân hàng mở cửa hoạt động
- giúp duy trì và phát triên, tham gia góp vốn đầu tư, liên doanh.
- giúp bảo vệ cho hoạt động của ngân hàng khi nguồn vốn huy động bị thất thoát.
- giúp cho ngân hàng trung ương quy định được quy mô và phạm vi hoạt động của ngân hàng này.

tanphatdoor
06-19-2010, 05:52 AM
Phản hồi: vai trò của từng nguồn vốn đối với hoạt động của ngân hàng

cho tôi hỏi về tinh yêu la the nao

tambau92
08-07-2010, 06:10 AM
Phản hồi: vai trò của từng nguồn vốn đối với hoạt động của ngân hàng

Một cách tiếp cận khác, nhìn chung, nguồn vốn của 1 NHTM bao gồm 2 bộ phận: Nguồn vốn nợ và Nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn nợ (Vốn không thuộc quyền sở hữu của chủ ngân hàng):
+ Nguồn vốn huy động (Gồm 3 bộ phận): Tiền gửi (có kỳ hạn và không kỳ hạn); Tiền vay (vay ngân hàng nhà nước, vay tổ chức tín dụng khác); Phát hành giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu,...).
+ Vốn nợ khác: Vốn chiếm dụng hợp pháp (Lương chưa trả nhân viên, thuế chưa nộp, tiền đang chuyển,...); Vốn ủy thác; ...
- Vốn chủ sở hữu:
+ Vốn điều lệ.
+ Các quỹ: quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ dự phòng; Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ.
+ Lợi nhuận chưa phân phối.

Lưu ý:
- Vốn chủ sở hữu # Vốn tự có
- Vốn tự có = Vốn chủ sở hữu + vốn được coi là vốn tự có(50%Giá trị tăng thêm của tài sản cố định được định giá lại; 40%Giá trị tăng thêm của giấy tờ có giá được định giá lại; dự phòng chung; Giấy tờ có giá đáp ứng 1 số tiêu chuẩn)
=> Vốn tự có chỉ là 1 chỉ tiêu để ngân hàng quản trị rủi ro (Các hệ số an toàn liên quan đến vốn tự có theo QĐ 493): Tỷ lệ H3; Tỷ lệ giới hạn cho vay;...

Vai trò từng nguồn vốn (Chỉ mang tính cơ bản nhất; ko phải tuyệt đối):
- Nguồn vốn nợ:
+ Nguồn vốn huy động:
Tiền gửi: Đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh thường xuyên của NH.
Phát hành giấy tờ có giá: Đáp ứng 1 nhu cầu hoạt động kinh doanh nhất thời tại 1 thời điểm nào đó với nhu cầu sử dụng đã được xác định trước. (Ví dụ: Cần huy động 1 lượng vốn lớn để tài trợ cho 1 dự án cụ thể nào đó trong 1 thời gian nhất định -> Chủ động huy động = FH giấy tờ có giá, ko thể chờ gom đủ tiền gửi: [-Xbít khi nào mới gom đủ).
Tiền vay: Chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu thanh khoản cấp bách (Dự trữ bắt buộc, Khách hàng rút tiền đột xuất,...)
+ Vốn nợ khác: Chiếm tỷ lệ rất nhỏ -> vai trò của em này nhỏ: Tận dụng tối đa vốn để kiếm lời.
Ví dụ: Theo hợp đồng ký kết, tiền lương sẽ phải chi trả vào tài khoản trong vòng 3 ngày kể từ ngày 15 hàng tháng. Ngân hàng giữ lại cho vay 2 ngày, tới ngày thứ 3 mới chuyển. (1 doanh nghiệp thì thấy ít chứ lương nhân viên của hàng trăm, ngàn doanh nghiệp thì cũng nhiều àh).
- Vốn chủ sở hữu:
Về góc độ tổng thể vốn chủ sở hữu theo thời thời gian:
+Khi NH chưa thành lập: Điều kiện để NH được cấp phép.
+ Khi NH mới thành lập: Xây dựng trụ sở, chi nhánh, mua sắm cơ sở vật chất,...
+ Khi NH đi vào hoạt động: Tham gia vào hoạt động kinh doanh với vai trò là nguồn vốn dài hạn của ngân hàng.
Về góc độ cụ thể chi tiết từng bộ phận:
+ Vốn điều lệ: để được cấp giấy phép thành lập. (VĐL > Vốn pháp định).
+ Các quỹ:
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: -> Nghe tên cũng có thể đoán ra vai trò của nó nhỉ!
Quỹ dự phòng (Dự phòng cụ thể và dự phòng chung): Bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động.
Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ: Đầu tư máy móc, cơ sở hạ tầng, đào tạo phát triển nhân viên,...
+ Lợi nhuận chưa phân phối: Chủ yếu phục vụ cho mục tiêu tăng vốn điều lệ trong tương lai.

Mong nhận được những góp ý, bổ sung từ các bạn. Thân!

nhatnam244
08-07-2010, 04:03 PM
Phản hồi: vai trò của từng nguồn vốn đối với hoạt động của ngân hàng

bạn mới tìm hiểu ah!!nói nôm la là thế này!!ngân hàng là gì??ngân hang thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoặt động chủ yếu và thường xuyên của nó là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trảvvaf sử dụng số tiền đó để cho vay,thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán!!!như vậy vai trò của từng nguồn vốn đối với hoạt động của ngân hàng là rất quan trọng nó là sự sống còn của ngân hàng bạn ah!!!


về nguồn vốn của nó
I vốn tự có


I.1 vốn điều lệ: vốn điều lệ là vốn ban đầu được hình thành khi ngân hàng thương mại được thành lập. vốn điều lệ được sự dụng vào việc:mua sắm trang thiết bị ban đầu cần thiết cho hoặt động ngân hàng,phát triển kỹ thuạtnnggaann hàng,hùn vốn liên doanh,kinh doanh(cho vay)và các dịch vụ khác của ngân hàng
I.2 các quỹ của ngân hàng: bao gồm quỹ dự trữ và bổ sung vốn điều lệ,quỹ dự trữ và dự phòng dài hạn,quỹ khen thượng phuc lợi.....
I.3 lợi nhuận không chia: là phần thu nhập của ngân hàng được giữ lại trong quá trình kinh doanh thay vì chia cổ tức
I.4 giấy nợ thứ cấp có khả năng chuển đổi: là khoản nọ vốn dài hạn do nhà đầu tư bên ngoài đóng góp
I.5 thu nhập từ các công từ thành viên: (thường không lớn) và từ các tổ chức mà nganhangf nắm cổ phần sở hữu
II. vốn huy động

<div style="text-align: center"><div style="text-align: left">II.1 tiền gửiggiio dịc cá nhân khách hàng nộp tiền vào tài khoản(tiền lương,thu nhập thường được trả cho người lao động trực tiếp qua các tài khoản này)và được sử dụng các dịch vụ của ngân hàng để thanh toán, chi trả thông qua các tài khoản và các dịch vụ khác

II.2 tiền gửi của các tổ chức kinh tế


không biết câu trả lời của mình có đáp ứng được câu hỏi của bạn không)

​</div></div>