PDA

View Full Version : Nhận xét Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanhquechi
01-05-2009, 08:19 PM
Mấy anh giúp em với. Người ta cho mình Bảng báo cáo kết quả kinh doanh .Yêu cầu là hoành chỉnh Bảng xong rồi cho nhận xét, Em đã làm xong hết rồi nhưng giờ nhận xét em không biết phải làm ntn , mình phải dựa vào chỉ tiêu nào để nx vậy mấy anh ? Thanks

LinhLP
01-05-2009, 09:10 PM
http://www.kls.vn/Analyse.aspx?id=75&ver=1&zoneid=35&ZoneName=KienThucCoBan

Bạn đọc tài liệu trên đây để tham khảo. Mình không biết liệu như vậy có đúng với yêu cầu của trường bạn không nhưng thường thì phân tích BCTC người ta thường phân tích các chỉ số.

Có 4 nhóm chỉ số bạn nên quan tâm: chỉ số thanh khoản (chỉ số thanh toán nhanh, chỉ số thanh toán ngắn hạn), chỉ số hoạt động (vòng quay hàng tồn kho, thu hồi nợ...), chỉ số nợ (nợ trên vốn chủ sở hữu, nợ trên tổng tài sản...) và chỉ số lợi nhuận (ROE, ROI...)

Mỗi chỉ số trên đều có ý nghĩa riêng. Từ đó bạn có thể giải thích thêm trong bài tập của bạn về tình hình tài chính của công ty đó.

Nếu có 2 báo cáo tài chính năm sau và năm trước thì bạn có thể nhận xét thêm về sự tăng giảm dòng tiền. Cụ thể là so sánh doanh thu năm sau (năm bạn đang phân tích) với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lưu ý là phải cộng/trừ sự thay đổi trong khoản phải thu ngắn hạn giữa hai năm.

LinhLP
03-04-2009, 09:19 PM
mấy anh chị có thể giúp mình được không? mình phân tích thì được nhưng mình không biết phải nhận xét các chỉ tiêu đó như thế nào có ai biết giúp mình với

LinhLP
03-04-2009, 11:21 PM
ÚI giời, nhọc nhằn về vụ gửi kèm file quá. Ko biết đã được chưa.
Hy vọng giúp chút gì đó cho các bạn.

kevin_cn08b
03-20-2009, 11:29 PM
bạn nào chỉ dùm mình cách phân tích chỉ tiêu "phải trả người lao động" như thế nào không?mọi người giúp mình với.

kevin_cn08b
06-15-2009, 04:34 AM
Phản hồi: Nhận xét Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Bạn đọc tài liệu trên đây để tham khảo. Mình không biết liệu như vậy có đúng với yêu cầu của trường bạn không nhưng thường thì phân tích BCTC người ta thường phân tích các chỉ số.

Có 4 nhóm chỉ số bạn nên quan tâm: chỉ số thanh khoản (chỉ số thanh toán nhanh, chỉ số thanh toán ngắn hạn), chỉ số hoạt động (vòng quay hàng tồn kho, thu hồi nợ...), chỉ số nợ (nợ trên vốn chủ sở hữu, nợ trên tổng tài sản...) và chỉ số lợi nhuận (ROE, ROI...)

Mỗi chỉ số trên đều có ý nghĩa riêng. Từ đó bạn có thể giải thích thêm trong bài tập của bạn về tình hình tài chính của công ty đó.

Nếu có 2 báo cáo tài chính năm sau và năm trước thì bạn có thể nhận xét thêm về sự tăng giảm dòng tiền. Cụ thể là so sánh doanh thu năm sau (năm bạn đang phân tích) với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Lưu ý là phải cộng/trừ sự thay đổi trong khoản phải thu ngắn hạn giữa hai năm.trong báo cáo thu nhập chỉ tieu nào quan trọng nhất nhỉ? Ai giúp mình với

kevin_cn08b
06-15-2009, 05:31 AM
Phản hồi: Nhận xét Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

trong báo cáo thu nhập chỉ tieu nào quan trọng nhất nhỉ? Ai giúp mình vớiTất nhiên là lợi nhuận........................... :D

phuonganh2012
06-15-2009, 04:00 PM
Phản hồi: Nhận xét Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Nếu chỉ đơn thuần là nhận xét trên báo cáo kết quả kinh doanh thì cần tính chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần; Lợi nhuận gộp/ doanh thu thuần; Ngoài ra nên tính thêm các chỉ tiêu tỷ trọng của các chi phí trên tổng doanh thu để xem xét sự phù hợp trong cơ cấu doanh thu, chi phí (ví dụ như giá vốn/ doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp/ doanh thu, chi phí bán hàng/ doanh thu....)

phuonganh2012
10-12-2010, 12:31 AM
Phản hồi: Nhận xét Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Anh chị ơi giúp em với !

Em đang phải làm 1 bài nhận xét về bản báo cáo tài chính của 1 doanh nghiệp mà không biết phải làm những gì ??? Anh chị có kinh nghiệm cho em cái khung những việc cần làm với !

huong2211hd
10-13-2010, 03:19 AM
Phản hồi: Nhận xét Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Anh chị ơi giúp em với !

Em đang phải làm 1 bài nhận xét về bản báo cáo tài chính của 1 doanh nghiệp mà không biết phải làm những gì ??? Anh chị có kinh nghiệm cho em cái khung những việc cần làm với !Mua sách phân tích tài chính doanh nghiệp về đọc bạn ơi

Tuy nhiên nếu nhận xét riêng về khía cạnh tài chính của doanh nghiệp thì chủ yếu tập trung vào những vấn đề sau

1/ quy mô tài sản và thành phần tài sản, nên so sánh với trung bình ngành
2/ các hệ số tài chính của doanh nghiệp, chủ yếu chia làm 4 nhóm là
hệ số đòn cân - hay đòn bẩy tài chính
hệ số thanh khoản
hệ số hoạt động
tỷ suất lợi nhuận
3/đưa ra nhận xét

huong2211hd
09-29-2011, 03:03 AM
Phản hồi: Nhận xét Bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Mấy anh chị ơi , giúp em giải quyết vấn đề này với ,em sắp phải nộp bài rồi mà chưa làm được nà!!!!!
-Nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh của 1 dn thấy lợi nhuận rất cao nhưng doanh nghiệp tuyên bố phá sản?.giải thích? Như vậy điều gì thật sự có thể tin cậy để giúp ta đánh **** hiệu quả kinh doanh?
Thanks mấy anh chị trước nha!!!!